Grzegorz Turnau: "L - LIVE" koncert urodziNOWY

27.01.2018 18:00

Miejsce wydarzenia: Narodowe Forum Muzyki - Wrocław, Plac Wolności

Organizator: Redakcja Artystyczna LIVE CONCERT

Grzegorz Turnau: L – LIVE” koncert urodziNOWY
 
L – LIVE” to Grzegorz Turnau z zespołem w jubiLeuszowym muzycznym spektakLu.
 
L” to aLbum, na którym znajduje się kiLkadziesiąt nigdy dotychczas niewydanych nagrań audio i video.
 
L – LIVE” to koncertowa retrospekcja, będąca wyborem najbardziej, mniej i najmniej znanych utworów, z tymi wcaLe nieznanymi - w tLe.
 
L - jak labirynt. L - jak lamus. L - jak 50.
 
 
PoLecamy!

Kup bilet