Ze względu na liczbę osób składających wnioski o przyznanie świadczeń z rządowego programu „Rodzina 500+”, do 31 października 2017 r. Biuro Obsługi Klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej będzie otwarte od 7:30 do 17:00.

Od 1 sierpnia 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski na nowy okres świadczeniowy w związku z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”. Do tej pory pracownicy Działu Świadczeń MOPS przyjęli 22 500 wniosków o świadczenie wychowawcze, a także 5 000 wniosków na pozostałe świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Stan kolejek w ośrodku jest monitorowany na bieżąco. W razie potrzeby urzędnicy wzmacniani są kadrowo przez Biuro Obsługi Klienta wszystkimi pracownikami Działu. Obecnie wnioski są przyjmowane przez 40 pracowników Działu.

Aby otrzymać pomoc finansową do 31 października, wniosek o przyznanie świadczeń z rządowego programu Rodzina 500+ należy złożyć do 31 sierpnia. W przypadku złożenia wniosku od 1 września, świadczenie zostanie wypłacone do 30 listopada ze zwrotem za październik. Analogicznie jeżeli wniosek zostanie złożony do końca października, świadczenie za miesiąc październik, listopad i grudzień zostanie wypłacone do 31 grudnia. W przypadku złożenia wniosku po 1 listopada, świadczenia za poprzednie miesiące nie zostaną wypłacone.

Wniosku nie trzeba składać bezpośrednio w MOPS-ie. Można to zrobić także przez internet, bez potrzeby osobistej wizyty w urzędzie:

–        przez bankowość elektroniczną,

–        przez ministerialną platformę internetową Emp@tia,

–        przez PUE ZUS,

–        przez ePUAP.

Elektroniczny sposób składania wniosku jest najszybszy, a zarazem najwygodniejszy. Aby wypełnić i wysłać wniosek przez bankowość elektroniczną należy zalogować się na stronie swojego banku i wybrać zakładkę do wypełniania wniosków programu 500+.

Wypełniony wniosek można także wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław.

Instrukcje wypełniania wniosku:

  • przez ePUAP

https://mc.gov.pl/files/500plus_informator_wnioski_on-line_e-puap_popr.pdf

  • przez platformę Emp@tia

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2017/Instrukcja%20eWnioski.pdf

  • przez PUE ZUS
http://www.zus.pl/program-rodzina-500/zloz-wniosek-rodzina-500-przez-pue-zus