Na przełomie września i października około dwa tysiące Wrocławian zostanie zapytanych m.in. o zdrowie, rodzinę, stosunek do obcych oraz ocenę ostatnich dużych imprez organizowanych w mieście – Europejską Stolicę Kultury 2016 oraz The World Games 2017. Wszystko to w ramach III Wrocławskiej Diagnozy Społecznej.

Badania w ramach Wrocławskiej Diagnozy Społecznej przygotowane zostały przez naukowców z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego na zlecenie wrocławskiego magistratu. Ankiety natomiast, przeprowadzą ankieterzy firmy Biostat. Wszyscy ankieterzy wyposażeni będą w identyfikatory i upoważnienia.

Dwie poprzednie edycje Diagnozy przeprowadzone zostały w 2010 i 2014 roku. Wyniki najnowszej, wg założeń badaczy, zostaną zaprezentowane już w grudniu. Diagnoza jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy na temat jakości życia we Wrocławiu, zadowolenia mieszkańców, a także podstwą budowania nowych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Badanie podzielone jest na kilka tematycznych modułów. Pierwszy dotyczy spraw społecznych, m.in. kondycji społecznej gospodarstw domowych. Ankieterzy będą pytali także o nasz stosunek do obcych. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, iż we Wrocławiu w ciągu ostatnich kilku lat przybyło kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców. Ważne jest zatem, aby poznać opinię mieszkańców naszego miasta o nowych sąsiadach.

Badania obejmują także uczestnictwo w kulturze i wydarzeniach sportowych. W tym kontekście padną pytania dotyczące wydarzeń w ramach Europejskiej Stolicy Kultury, którą Wrocław pełnił w 2016 r. oraz The World Games, kolejnego dużego wydarzenia organizowanego w mieście.

Odrębna część Diagnozy dotyczy kondycji zdrowotnej społeczności Wrocławia. Uczestnicy ankiety będą pytani o praktyki prozdrowotne, ale także o codziennie zachowania – ile czasu spędzili w pozycji siedzącej, czy podejmowali jakiś wysiłek fizyczny. Badanie dotyczyć będzie również sytuacji na rynku pracy. 

Więcej szczegółowych informacji o III Wrocławskiej Diagnozie Społecznej znajdziecie TUTAJ.