Z danych NFZ wynika, że w mijającym roku więcej kobiet zdecydowało się na urodzenie dziecka. Dobry wpływ na to może mieć program 500 plus uważa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

NFZ poinformował, że od kwietnia do października, a więc w czasie, kiedy obowiązywał ten program 9,5 tys. kobiet więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego zaszło w ciążę.  W sumie od początku roku do października odnotowano wzrost o 14,5 tys. ciąż. Dotychczas ostrożnie komentowaliśmy dane demograficzne, bo wymagają one długofalowych obserwacji i analiz- powiedziała minister Rafalska. -Chcielibyśmy, żeby to była trwała tendencja - dodała. Zdaniem szefowej resortu, na to, że więcej rodzin zdecydowało się na dziecko złożyło się wiele czynników. Jest to nie tylko program ,,500 plus,, i gwarancja jego kontynuowania, ale też lepsza sytuacja na rynku pracy oraz program ,,mieszkanie plus,,. I to, że rząd  konsekwentnie chce realizować politykę prorodzinną - dodała. Minister uważa, że te działania zwiększają poczucie bezpieczeństwa rodzin.

W grudniu resort rodziny poinformował, że 3,79 mln dzieci, czyli 55 %. wszystkich dzieci do 18 lat jest objęte programem "Rodzina 500 plus". Wypłacono im ponad 15,1 mld zł. Ponad 41% tych świadczeń jest wypłacane na pierwsze dziecko. Świadczenie w wysokości 500 zł rodzice otrzymują na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat bez względu na to, jak wysokie osiągają dochody. Rodziny, których dochód jest niższy niż 800 zł netto na osobę, albo 1200 zł netto, gdy dziecko jest niepełnosprawne wsparcie można otrzymać także na pierwsze czy jedyne dziecko.

We wrześniu, czyli po pierwszych sześciu miesiącach realizacji programu szefowa MRPiPS mówiła, że ma on dobry wpływ na gospodarkę i podnosi wskaźniki ubóstwa, ale na efekt w postaci zwiększenia przyrostu naturalnego trzeba poczekać, co najmniej rok. Z badań CBOS wynika, że pieniądze z programu 500 plus rodzice wydają najczęściej na odzież (31 proc.), obuwie (29 proc.) wakacje, książki, pomoce edukacyjne (po 22 proc.) oraz na dodatkowe zajęcia dla dzieci (20 proc.). Część środków pochodzących z tego świadczenia jest przeznaczane na zakup żywości, wycieczki i wyjazdy szkolne lub przedszkolne oraz rodzinne wyjścia na basen do kina, zoo itp. (po 17 proc.).

Program jest cały czas monitorowany. Ustawa nakazuje, by rząd dokonał jego oceny nie później niż po roku od jego wprowadzenia.