Na remontowanej kładce Zwierzynieckiej kończą się prace przy układaniu przepustów kablowych oraz płyt żelbetowych na pomoście. Zabetonowano też już podjazd po południowej stronie kładki. W trakcie prac remontowych okazało się niestety, iż dokumentacja projektowa musi zostać skorygowana, co wydłuży remont.

Remont kładki Zwierzynieckiej został podzielony na dwa zadania. Pierwszym z nich jest przebudowa schodów istniejących po stronie północnej i ich zamiana w wygodne podjazdy. Drugim etapem prac jest remont samej przeprawy.


W trakcie drugiego etapu prac, czyli remontu przeprawy, pojawiło się kilka niespodzianek, które wymusiły korektę dokumentacji projektowej. Niestety przez to wydłuży się termin zakończenia prac. Obecnie wyznaczony jest on na koniec listopada.

Inwestycja ma poprawić stan techniczny kładki oraz dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych. Generalnym wykonawcą prac jest Intop Warszawa, koszt realizacji zadania wyniesie ok 3,5 mln. zł.

W najbliższym czasie ZdiUM planuje również remont kładki nad ul. Jana III Sobieskiego. Tutaj konieczne będzie uzgodnienie prac z PKP, ponieważ kładka przebiega nad linią kolejową.