Właśnie ruszyły konsultacje społeczne dotyczące wyboru przebiegu trasy tramwajowej na Ołtaszyn. Mieszkańcy osiedla i wszyscy inni zainteresowani wybierać mogą spośród ośmiu wariantów trasy. Konsultacje mają na celu wybór optymalnego przebiegu linii tramwajowej, który stanie się podstawą dalszych prac projektowych.

Wśród ośmiu przedstawionych wariantów przebiegu trasy tramwaju na Ołtaszyn, sześć zostało zaproponowanych przez mieszkańców osiedla. Swoje pomysły zgłosili podczas spotkań dotyczących prac nad projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia. Dwa kolejne warianty opracował specjalista w zakresie transportu publicznego, pełniący rolę niezależnego eksperta.

Jak zapowiadają organizatorzy konsultacji, jest to wczesny etap przygotowań koncepcyjnych trasy na Ołtaszyn. Etap ten powinien uwzględnić opinie najbardziej zainteresowanych, czyli mieszańców. Dlatego też zorganizowano otwarte konsultacje społeczne.

Konsultacje będą miały dwojaki charakter. Z jednej strony wszyscy zainteresowani mogą nadsyłać uwagi i opnie dotyczące poszczególnych wariantów trasy tramwajowej. Można to uczynić przy pomocy formularza uwag. Druga część konsultacji polegać będzie na warsztatach, przeprowadzonych z udziałem mieszkańców, specjalistów ds. transportu oraz urzędników magistratu. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 19 września, na godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Gałczyńskiego 8; drugie na 21 września, na godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 64 przy ul. Wojszyckiej 1.

Konsultacje zakończą się 2 października.

Opis wariantów przebiegu trasy tramwajowej oraz formularz do głosowania znajdziecie TUTAJ.