W czwartek, 24 maja wody nie będzie na następujących ulicach:

od godz. 08:00 do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicach:

- Ułańska nieparzyste numery od 25 do 35
- Pochyła nieparzyste numery od 1 do 5
- Szpitalna 6
- Tęczowa parzyste numery od 62 do 66
- Tęczowa nieparzyste numery od 67 do 69
- Tęczowa 79-81
- Zdrowa parzyste numery od 18 do 24
- Zdrowa nieparzyste numery od 15 do 29
- Juliana Ursyna Niemcewicza nieparzyste numery od 23 do 27
- Juliana Ursyna Niemcewicza nieparzyste numery od 35 do 39
- Ołbińska 22  
- Kaszubska parzyste numery od 4 do 8
- Kurkowa nieparzyste numery od 25 do 31
- Otwarta parzyste numery od 2 do 8
- Otwarta parzyste numery od 12 do 16a
- Otwarta 3/5
- Otwarta nieparzyste numery od 7 do 15
- Pomorska parzyste numery od 10 do 36
- Komandorska parzyste numery od 2 do 6
- Komandorska 12
- Komandorska parzyste numery od 16 do 18
- marsz. Józefa Piłsudskiego 75-77
- Swobodna 3

- Zaolziańska parzyste numery od 4a do 6c