Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że od stycznia do lipca tego roku z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 0,5 mln. osób, z których 402 tys. stanowiły kobiety, a 97,3 tys. mężczyźni. To ponad 20 tys. więcej niż w analogicznym okresie w 2016 r

Ministerstwo przypomina, że rodzicom po narodzinach dziecka przysługują dwa rodzaje płatnego urlopu:
- urlop macierzyński (20 tygodni),
- urlop rodzicielski (32 tygodnie).
Razem są to 52 tygodnie urlopu, który przysługuje na opiekę nad dzieckiem.
Urlop macierzyński
Urlop macierzyński może być wykorzystany zarówno przez matkę jak i przez ojca dziecka. Trzeba jednak pamiętać o tym, że pierwsze 14 tygodni od urodzenia dziecka to urlop przeznaczony wyłącznie dla matki. Pozostałymi sześcioma tygodniami rodzice mogą się podzielić dowolnie. W lipcu tego roku z podstawowego urlopu macierzyńskiego, który uprawnia też do pobierania zasiłku macierzyńskiego, skorzystało ponad 123 tys. kobiet i prawie 2 tys. mężczyzn czyli o 6 tys. więcej niż rok wcześniej.
Urlop rodzicielski
Zwiększył się również odsetek rodziców, którzy korzystają z urlopu rodzicielskiego, którzy pobierają zasiłek macierzyński. Rok temu było to 164 tys. osób (od stycznia do lipca), a teraz 171 tys.
Urlop ojcowski
Coraz częściej z urlopów dla rodziców korzystają też ojcowie. Mają oni prawo do dwutygodniowego, pełnopłatny urlopu ojcowskiego, który mogą podzielić na dwie części, ale muszą go wykorzystać w ciągu 2 lat od dnia narodzin dziecka.
Od stycznia do lipca br. z urlopu ojcowskiego skorzystało 88,7 tys. mężczyzn, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku było ich niespełna 76 tys.