W 10 wrocławskich szkołach podstawowych zostaną uruchomione gabinety stomatologiczne. Zadaniem pracujących w nich stomatologów będzie nie tylko leczenie uczniom chorych zębów w ramach kontraktu z NFZ, ale również o edukacja zdrowotna dzieci i rodziców oraz profilaktyka z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod. Miasto w 2018 roku przeznaczy na ten program 850 tys. zł oraz dodatkowo ok. 350 tys. zł na remont gabinetów.

W trosce o poprawę stanu zdrowia wrocławskich uczniów i lepszą jakość opieki stomatologicznej, po wakacjach ogłoszony zostanie konkurs na realizację programu  "Profilaktyka choroby próchnicowej zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych". Jego rozstrzygnięcie nastąpi w połowie listopada. Po kilku lub kilkunastu tygodniach potrzebnych na uruchomienie gabinetów, uczniowie wytypowanych  placówek  trafią pod opiekę stomatologów.

- Na razie gabinety będą działać w 10 szkołach. Chcemy jednak, by w przyszłości było ich więcej,  tak, żeby wszystkie dzieci zostały objęte opieką stomatologiczną i w razie potrzeby leczone  - powiedziała wiceprezydent Wrocławia, Magdalena Piasecka.

Finansowany ze środków miejskich program oceniany będzie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W jego ramach będą wykonywane także te świadczenia zdrowotne, które nie są objęte finansowaniem przez NFZ.  Dzięki temu uczniowie będą mogli liczyć m.in. na lakowanie,  punktowe leczenie próchnicy oraz częstsze kontrole.  Będą leczeni nowocześniejszymi metodami niż wynikałoby to z kontraktu NFZ.
-  Najnowocześniejsze technologie i  preparaty  będą stosowane nie tylko przy leczeniu już istniejącej próchnicy,  ale także w ramach profilaktyki,  po to, by tej choroby uniknąć  - zapowiada  Dominik Kłosowski, radny miejski Wrocławia

We Wrocławiu ok. 86% uczniów szkół podstawowych ma próchnicę zębów i dzieje się tak mimo dostępu do świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ. Rodzice nie zawsze zdają sobie sprawę z tego,  jak dużym zagrożeniem dla zdrowia dziecka jest ta choroba. Nie zawsze też wystarczająco dbają o to, by dziecko prawidłowo myło zęby i robiło to systematycznie. Zbyt często zdarza się również, że do  stomatologa idą z nim dopiero  wówczas, gdy ząb zaczyna boleć, a więc gdy próchnica jest już bardzo zaawansowana. To wszystko  powinno się zmienić, dlatego jednym z najważniejszych elementów programu jest  zaangażowanie rodziców. Bez ich aktywnej postawy (codziennego nadzorowania szczotkowania zębów, dbałości o zdrową dietę dziecka, przestrzegania terminów wizyt kontrolnych) nawet największe wysiłki lekarzy stomatologów i nauczycieli nie przyniosą  efektów.

Gabinety stomatologiczne uruchomione zostaną w następujących szkołach:
(dane liczby uczniów podano według stanu na dzień 25.07.2017)

Lokalizacja

Liczba uczniów

1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Wieczysta

SP – 820
P - 125

2

Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Kleczkowska

332

3

Szkoła Podstawowa nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego

605

4

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Zemska

SP – 1303
P - 125

5

Szkoła Podstawowa nr 85 ul. Traugutta

333

6

Szkoła Podstawowa nr 68 ul. Szczęśliwa

601

7

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Inflancka

SP – 942
P – 125

8

Szkoła Podstawowa nr 97 ul. Pawłowa (były ZS nr 7)*

319

9

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 103 z Oddziałami Specjalnymi ul. Nowodworska (były ZS nr 6)*

262

10

Szkoła Podstawowa nr 77  ul. Św. Jerzego (byłe G nr 21)*

122
Co ciekawe, po zakończeniu zajęć lekcyjnych gabinety stomatologiczne nie będą zamykane na klucz - będą świadczyć usługi komercyjne.