W tym roku prawie o 150 mln zł została przekroczona kwota, która była przeznaczona na pomoc dla bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej firmę. Oznacza to, że przyszli przedsiębiorcy wykonali 129 % normy.

Bezzwrotne dofinansowanie przeznaczone na założenie własnej firmy jest jednym z najbardziej popularnych programów adresowanych do osób, które chcą pracować na własny rachunek. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zwiększyło więc po raz kolejny fundusze przeznaczone na ten cel. Do listopada  urzędy pracy wydały 658 762,8 tys. zł. z Funduszu Pracy na dotacje dla chętnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Z tych funduszy skorzystało 33 190 osób. To sporo, ale jednocześnie oznacza to, że na dwa miesiące przed końcem roku pulę tych środków nie tylko wyczerpano w całości, ale wręcz przekroczono. Na początku roku resort pracy informował bowiem, że na bezzwrotne dotacje przeznaczono kwotę 510 mln zł. Budżet został więc przekroczony o 148 mln zł.

Ta forma przeciwdziałania bezrobociu od dawna cieszy się wielką popularnością. Tak samo, jak od dawna pula środków przeznaczonych na ten cel jest zwiększana. W roku 2015 MRPiPS najpierw zarezerwowało dla przyszłych przedsiębiorców 614,5 mln zł, ale szybko trzeba było zwiększyć tę kwotę do 913,54 mln zł. Było to możliwe dlatego, bo resort pracy może  dokonywać przesunięć w ramach budżetu przeznaczonego na aktywizację osób, które nie mają pracy. W tym roku na te cele przeznaczono w sumie 3,64 mld zł i to z tych środków zwiększono budżet na bezzwrotne dotacje.

W tym roku osoba bezrobotna, która chciała założyć własną firmę mogła dostać dofinansowanie w wysokości 24,4 tys. zł. W ciągu 10 lat na bezzwrotne dotacje przeznaczono w sumie 7,3 mld zł, za które powstało 461 tys. firm. Nie wiadomo jednak, ile z nich nadal funkcjonuje na rynku, bo ministerstwo tego nie monitoruje.