Rząd ustanowił nowy program, który gwarantuje dodatkowe 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko. "Dobry Start" to program dla każdego ucznia - bez względu na wysokość dochodów. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem we Wrocławiu ok. 65 tys. uczniów.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek? 

Wniosek będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia ruszy tradycyjna, papierowa droga składania wniosków. Złożyć je będziemy mogli m.in. w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej, centrali MOPS-u przy ul. Strzegomskiej 6 oraz w centrum świadczeń przy ul. Hubskiej, a także w siedzibach Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej.

Obsługą nowego programu we Wrocławiu będą się zajmowali się wykwalifikowani pracownicy Działu Świadczeń, którzy obecnie zajmują się świadczeniami rodzinnymi i świadczeniem wychowawczym 500+.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.


Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września. 


Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.