W tym roku rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych rozpoczyna się 1 czerwca 2017r. Wypełnianie elektronicznych formularzy będzie trwało do 21 czerwca 2017r.

Nowością w porównaniu z ubiegłymi latami jest konieczność złożenia wydrukowanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie dodatkowych kryteriów (społecznych) do 21 czerwca 2017r. Do dnia 27 czerwca 2017r. kandydat powinien uzupełnić wniosek o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 Listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół zostaną podane do publicznej wiadomości do 7 lipca 2017r. Od ogłoszenia list do 18 lipca 2017r. kandydaci zakwalifikowani muszą złożyć oryginały dokumentów. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wykaz wolnych miejsc zostaną podane do publicznej wiadomości 19 lipca 2017r.

 Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami nastąpi 19 lipca 2017r. Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się maksymalna liczba kandydatów nastąpi 31 sierpnia 2017r. 

W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych przygotowano ok. 5300 miejsc rekrutacyjnych, w tym ok. 2900 w szkołach kształcących w zawodach.
 

Szczegółowe informacje o rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2017/2018 tj. harmonogram, zasady, kryteria, wnioski znajdują się na stronie edu.wroclaw.pl 

Link bezpośreni: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action