Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza wszystkich zdolnych studentów do aplikowania o stypendium w kolejnej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego. Jesteś zdolny? Zgłoś się po stypendium! Nabory potrwają nawet do 30 listopada!

Miasto Wrocław nie pozostaje obojętne wobec potrzeb młodych i zdolnych mieszkańców. Już kolejny raz uruchomiony został Studencki Program Stypendialny. O stypendium finansowe mogą ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów, studenci wyjeżdżający za granicę a także również doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych, których osiągnięcia nawiązują do dziedzin wiedzy powiązanych z zakresem działalności wielkich wrocławskich naukowców:

  • Ludwika Hirszfelda (nauki biologiczne i medyczne);
  • Hugona Steinhausa (nauki matematyczne);
  • Maxa Borna (nauki fizyczne i chemiczne);
  • Jerzego Grotowskiego (sztuka);
  • Wincentego Stysia (nauki społeczne i humanistyczne);
  • Jana Mozrzymasa (nauki interdyscyplinarne).

HARMONOGRAM APLIKACJI

Dla doktorantów

  • do 30.06 – stypendium w wysokości 2000 zł na miesiąc - ZAKOŃCZONE

Dla studentów

  • do 30.06 – dla wyjeżdżających za granicę (I edycja) - ZAKOŃCZONE
  • do 31.11 (II edycja) – stypendium w wysokości 500 zł na miesiąc 

Dla studentów I roku (laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów)

  • od 1.10. do 30.10 – stypendium w wysokości 1000 zł na miesiąc

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez INTERNETOWY FORMULARZ APLIKACYJNY.

Szczegóły Studenckiego Programu Stypendialnego znajdziecie na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego.