Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza do udziału w nowej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego. Na żaków czekają atrakcyjne stypendia finansowe.

O stypendium finansowane ze środków Gminy Wrocław mogą  ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów, studenci wyjeżdżający za granicę oraz doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinach wiedzy nawiązujących do zakresu działalności wielkich wrocławskich naukowców:

· Ludwika Hirszfelda w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
· Hugona Steinhausa w zakresie nauk matematycznych;
· Maxa Borna w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
· Jerzego Grotowskiego w zakresie sztuki;
· Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
· Jana Mozrzymasa w zakresie nauk interdyscyplinarnych.

Doktoranci mogą otrzymać 2 tys. zł miesięcznie. Aplikację trzeba złożyć do 30 czerwca.

Studenci wyjeżdżający za granicę  mogą otrzymać 500 zł miesięcznie. Aplikację trzeba złożyć do 30 czerwca (I edycja) i 30 listopada (II edycja).

Laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów mogą otrzymać 1000 zł miesięcznie. Aplikację trzeba złożyć do 30 października.


Internetowy formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje: http://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny