Za miesiąc rozpocznie się nowy rok akademicki. Wrocławskie uczelnie oczekują na przybycie studentów, szczególnie nowych - pierwszorocznych. Nie zapominają jednak o wyjątkowej grupie słuchaczy, jaką stanowią seniorzy – studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uniwersytety Trzeciego Wieku mają na celu aktywizować seniorów, a także co oczywiste, edukować i wydobywać potencjał tej grupy wiekowej. Doświadczenie i umiejętności posiadane przez seniorów mogą stać się niezrównaną pomocą i inspiracją dla niejednego przedsiębiorcy.

Na wrocławskich uczelniach nadal można znaleźć wolne miejsce w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. I tak, na Uniwersytecie Wrocławskich zapisy trwają do 8 września. Kandydat powinien mieć ukończony 60. rok życia. Podanie o przyjęcie należy składać w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (poniedziałki, środy, czwartki w godz. 10.00 – 14.00) lub przesłać pocztą na adres uniwersytetu. 15 września zostaną ogłoszone listy kandydatów z podanym terminem rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy odbędą się w dnach 20, 21 lub 22 września. Ostateczna lista studentów ogłoszona zostanie 25 września na tablicy ogłoszeń UTW. Osoby przyjęte zobowiązane są zgłosić się w dniach 28-29 września w godz. 10.00-13.00 do siedziby UTW w celu dokonania formalności. Kandydat musi dostarczyć 3 zdjęcia i dokonać opłaty wpisowego (20 zł) oraz składki (150 zł). Rozpoczęcie zajęć przewidziano na 10 października. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 367 20 01 (wew. 147).

Uniwersytet Przyrodniczy rekrutację na UTW prowadzi do 15 września. Formularz zgłoszeniowy należy składać w siedzibie Otwartego UTW. Kandydat zobowiązany jest również do wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 75 zł. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu tel.: 71 320 57 34.

Na Papieskim Wydziale Teologicznym zapisy na UTW potrwają do 21 października. Wymogi jakie musi spełnić kandydat to ukończony 50. rok życia, złożenie w dziekanacie uczelni kwestionariusza zgłoszeniowego, kserokopii dowodu osobistego, dwóch fotografii i podania o przyjęcie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 71 322 99 70.

Uniwersytet Trzeciego Wieku działa również przy Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie kandydat powinien mieć ukończony 55. rok życia, złożyć dokumenty w sekretariacie UTW oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 36 80 916.

W ramach Akademii Sztuki Trzeciego Wieku, seniorzy uczestniczyć mogą w zajęciach z malarstwa, rzeźby, rysunku czy fotografii. Kandydaci zobowiązani są do uiszczenia składki członkowskiej oraz zapewnienia materiałów na zajęcia. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 359 14 44 lub wysyłając wiadomość drogą mailową na adres: astwwroclaw@gmail.com.

Wolne miejsca dla słuchaczy zostały jeszcze na UTW Akademii Wychowania Fizycznego (informacje pod numerem telefonu 71 347 3193).