Już jutro, 6 września, na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się wykład jednego z najwybitniejszych matematyków w historii nauki – Terence’a Tao. Wykład ten jest częścią odbywającej się właśnie konferencji matematycznej poświęconej profesorowi Eliasowi Stein .

Od wczoraj, na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się konferencja pn. „Analiza i Zastosowania”. Konferencja poświęcona została profesorowi Uniwersytetu Princeton – Eliasowi Stein, który wniósł ogromny wkład w rozwój analizy harmonicznej. Stein to nazwisko doskonale znane każdemu matematyki. 

O wysokiej randze konferencji może świadczyć lista zaproszonych gości, którzy wygłoszą na niej wykłady. Wśród nich znajdziemy aż czterech medalistów Fieldsa (matematyczny odpowiednik nagrody Nobla): Jean Bourgain, Charles Fefferman, Elon Lindenstrauss i Terence Tao. 

Jutro odbędzie się otwarty wykład matematyka wyjątkowego – Terece’a Tao. Jest on uznawany za najwybitniejszego aktualnie matematyka na świecie i jednego z najgenialniejszych matematyków w historii nauki. Studia na uniwersytecie rozpoczął w wieku 9 lat, a doktorat obronił mając lat 21 lat. Tao jest matematykiem wszechstronnym, jego odkrycia dotyczą wielu różnych, często dalekich od siebie, działów matematyki. 

Podczas wykładu otwartego, który odbędzie się 6 września o godz. 17.00 na Wydziale Chemii UWr (sala IICDEF, ul. Joliot-Curie 14) opowie o sławnym problemie, który pozostawał otwarty przez ponad 80 lat, a który udało mu się rozwiązać w zeszłym roku. 

Patronat nad konferencją objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, który będzie gościć uczestników w Ratuszu.

Więcej o konferencji znajdziecie na oficjalnej stronie konferencji.