Kościół na Górze Ślęży swoją historią sięga początków XII w. za panowania Bolesława III. W 2012 roku świątynia została przekazana pod opiekę duszpasterską księdzu dr. prał. Ryszardowi Staszakowi, który rozpoczął odbudowę zniszczonej świątyni. Od tego momentu dzięki wspólnym staraniom obecnego arcybiskupa metropolity wrocławskiego Józefa Kupnego, księdza proboszcza, władz samorządowych w Sobótce, Miłośników Ziemi Ślężańskiej oraz życzliwych ludzi i parafian - rozpoczęto starania przywrócenia sakralnego, historycznego jak i turystycznego waloru tego miejsca.

Pierwsze wzmianki na temat świątyni na górze Ślęża pochodzą z XII wieku. Wówczas to możnowładca śląski, palatyn Piotr Włostowic sprowadził na Ślężę zakon augustianów przekazując im górę i fundując na niej budowę świątyni i klasztoru. 

W drugiej połowie XVI wieku augustianie, na ruinach wcześniejszego zamku średniowiecznego będącego częścią podwójnego pierścienia zamków obronnych zbudowanych przez Bolka II, wznieśli drewniana kaplicę. W latach 1698-1702 w jego miejsce postawiono murowaną kaplicę. W roku 1822 dobudowano galerię widokową. 

W nocy z 4 na 5 czerwca 1834 roku świątynia spłonęła w pożarze wywołanym uderzeniem pioruna. Ponowna odbudowa rozpoczęła się w latach 1851-1852 za sprawą ks. kardynała Melchiora von Diepenbrocka. Projekt nowego kościoła wykonał Antoni Gericke. Zachował on neoromański wygląd świątyni z salowym wnętrzem, drewnianym stropem i kwadratową wieżyczką. W dużej części budulcem dla nowej świątyni były zachowane z pożaru stare mury i elementy kamieniarskie. 15 sierpnia 1852 roku kościół został poświęcony, a papież Pius IX podarował mu obraz Matki Boskiej.

Po II wojnie światowej kościół ponownie popadł w ruinę. Kolejne remonty przeprowadzano w 1967 (dzięki staraniom ks. bp. Rektora Pawła Latuska) i w 2000. W latach 2004-2006 pod świątynią prowadzono prace archeologiczne, co spowodowało zamknięcie świątyni i tym samym jej kolejną dewastacje.

W 2012 roku ksiądz dr prał. Ryszard Staszak, proboszcz parafii w Sulistrowicach, dzięki pomocy arcybiskupa metropolity wrocławskiego Józefa Kupnego, władz samorządowych w Sobótce, Miłośników Ziemi Ślężańskiej i wielu parafian rozpoczął kolejną odbudową kościoła. Efektem prac było odprawienie 28 września 2014 roku pierwszej po 10 latach mszy świętej. Obecnie Msze Święte w kościele na szczycie Ślęży odbywają się przez cały rok w każdą niedzielę i święta o godz. 14.00.

Co roku 31 grudnia o godz. 22.00 w kościele odbywa się Msza Św. Sylwestrowa. Tuż po niej na szczycie góry rozpoczyna się świętowanie nowego roku. Skosztować można ciepłego posiłku podczas koncertu kolęd i przywitać nowy rok przy lampce szampana. Sylwester na Ślęży z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. Zazwyczaj na szczycie spotkać można kilkaset osób.


Obok kościoła znajduje się Dom Turysty PTTK z 1908 roku, również wpisany do rejestru zabytków, o którym na łamach naszego portalu pisaliśmy wcześniej.