1000 zł kary grzywny - tak zakończyła się podróż obywatela Litwy do Odessy.