Wszyscy którzy pragną zdobyć w tym roku prawo jazdy powinni jak najszybciej zapisać się na szkolenie i podejść do egzaminu. W czerwcu wchodzą w życie zmiany, które zaostrzają nadzór nad młodymi kierowcami i zmuszają ich do odbycia płatnego kursu dokształcającego.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 4 czerwca. Osoby, które zdadzą egzamin po tym terminie przez pewien czas będą „pod specjalnym nadzorem”.

Co się zmieni?

1.  Dwa lata ograniczeń w „okresie próbnym”

Kierowcom którzy w okresie próbnym popełnią dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, potwierdzone mandatem lub prawomocnym wyrokiem sądu, starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) będzie: przedłużał okres próbny o kolejne dwa lata /wydawał skierowanie na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu /wydawał skierowanie na badania psychologiczne

2. Obowiązkowe, płatne dodatkowe szkolenie

 W terminie między 4. a 8. miesiącem od odebrania prawa jazdy, kierowca będzie musiał przejść szkolenie w WORD. Dwie godziny teorii na temat czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematyki wypadków drogowych, psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. I godzinę szkolenia praktycznego w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy, m.in. na płycie poślizgowej. Koszt poniesie młody kierowca i wyniesie on 300 zł.

3. Dodatkowe limity prędkości

Młodych kierowców przed upływem 8. miesiąca okresu próbnego będą obowiązywały bardziej rygorystyczne ograniczenia prędkości. Taki kierowca nie będzie mógł przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

4. Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy

W tym czasie nie będzie mógł on również podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kat. B i osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu takim pojazdem. Osoby nabierające pierwszych doświadczeń za kółkiem nie będą mogły więc od razu podjąć pracy w charakterze dostawcy pizzy czy kuriera.

5. Zielony listek przez 8 miesięcy

Samochód, którym będzie się poruszał kierowca poddany okresowi próbnemu będzie musiał zostać oznakowany z tyły i z przodu okrągłą nalepką barwy białej, na którym to białym tle znajdzie się zielony liść klonowy. Taki symbol trzeba będzie posiadać na samochodzie przez pierwszych 8 miesięcy i to niezależnie od tego, czy kierowca będzie poruszał się swoim czy też cudzym autem.