Maksymalna wysokość dopłat do czynszu w programie Mieszkanie na start dla czteroosobowego gospodarstwa domowego będzie zależała od regionu, w którym będzie się znajdowało mieszkanie czy dom. Zgodnie z przepisami ta dopłata może wynosić 300 - 500 złotych. Dopłaty będą udzielane do 15 lat i będą mogły z nich skorzystać rodziny z dziećmi, ludzie młodzi, osoby niepełnosprawne i seniorzy - wynika z informacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Prezydent Andrzej Duda w zeszłym tygodniu podpisał ustawę o dopłatach do czynszów w budownictwie z programu Mieszkanie na start. Ustawa będzie obowiązywała od 1 stycznia przyszłego roku.

Osoby, które mają umiarkowane lub niższe dochody otrzymają dopłaty do czynszów  niezależnie od tego, czy będą wynajmowały mieszkanie od towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej czy na rynku komercyjnym.

Z analiz resortu wynika, że na największe dofinansowanie do czynszów mogą liczyć czteroosobowe rodziny w Warszawie. Dostaną one 561 zł. W Gdańsku te dopłaty wyniosą 507 zł, w Krakowie 473 zł, we Wrocławiu 471 zł, w Katowicach 423 zł. Najmniej, bo 375 zł dostaną osoby uprawnione do tego w Łodzi oraz w Opolu - 374 zł.

Średnie dopłaty w województwach dla takiej rodziny resort przewiduje: w pomorskim - 454 zł, a najmniej będą mogli otrzymać mieszkańcy woj. opolskiego - 306 zł.

O dopłaty do czynszów mogą się ubiegać osoby, które są obywatelami Polski albo cudzoziemcami przebywającymi na terytorium Polski na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku z wykonywaną tu pracą. Może takie dofinansowanie dostać także osoba, która jest najemcą mieszkania wybudowanego przez inwestora we współpracy z gminą lub spółką gminną. Do takiego mieszkania trzeba się wprowadzić w ciągu roku od zakończenia inwestycji. W takiej sytuacji dopłaty będzie można dostawać nawet przez 20 lat.

Bardzo ważną kwestią są ustawowe wymogi, które trzeba spełnić, alby dostać dofinansowanie do czynszu. Są to  m.in. kryteria dochodowe i majątkowe. Najemca nie może też innego mieszkania.

Aby otrzymać dopłaty, najemca musi przede wszystkim zawrzeć umowę najmu. W tym celu trzeba przestudiować wykaz gmin, które uczestniczą w programie Mieszkanie na start. Została ona opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego. Następnie należy wybrać dogodną dla siebie lokalizację mieszkania.

Potem trzeba się skontaktować się z wybraną gminą i dowiedzieć się, jakie są możliwości najmu lokalu objętego prawem do dopłat i złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu.

Jeśli zainteresowana rodzina bądź osoba spełni wszystkie wymagane przez radę gminy kryteria, wynajmujący poinformuje o warunkach, procedurze i terminie zawarcia umowy najmu lub umowy rezerwacyjnej.

Kiedy już umowa zostanie zawarta, trzeba złożyć wniosek o dopłaty w urzędzie gminy i załączyć do niego wymagane dokumenty. Na podjęcie decyzji o przyznaniu dopłat wójt lub burmistrz czy prezydent miasta ma miesiąc. A jeśli dopłata zostanie przyznana, wysokość czynszu zostanie zmniejszona o wysokość dopłaty. Czynsz pomniejszony o dopłatę trzeba będzie płacić bezpośrednio wynajmującemu, a dopłata zostanie przekazana przez gminę wprost na jego rachunek.