Podjęcie decyzji o budowie domu jest łatwe. Jednak stosunkowo niewielu inwestorów zdaje sobie sprawę z tego, że całe przedsięwzięcie wymaga znacznie więcej niż tylko zebrania odpowiednich funduszy na jego realizację. W takiej sytuacji warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia tych, którzy pomogą przebrnąć przez wszystkie formalności i zarazem pozwolą zaoszczędzić sporo czasu, nerwów, a czasami nawet pieniędzy.

Każde profesjonalne wsparcie merytoryczne stanowi wartość dodaną w procesie budowy i nie dotyczy to wyłącznie wielkich inwestycji, ale także stawiania domu jednorodzinnego. Doradca budowlany, jak podkreśla przedstawiciel firmy Zarzycki Konstrukcje Budowlane (https://zarzycki-konstrukcje.pl/doradztwo-budowlane/), jest osobą dbającą o interesy inwestora na poszczególnych etapach budowy. Pilnuje, aby wszystkie detale związane z pracą przygotowawczą, jak i z realizacją projektu zostały wykonane zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem, zasadami sztuki budowlanej i po prostu rzetelnie. To osoba mogąca się pochwalić:

  • ugruntowaną wiedzą techniczną,
  • długoletnią praktyką zawodową,
  • odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Dzięki temu pozwala inwestorowi spać spokojnie i nie martwić się, że zostaną popełnione jakiekolwiek błędy podczas procesu budowy domu. Co ważne, dotyczy to każdego etapu, począwszy od znalezienia i zakupu odpowiedniej działki pod budowę, a skończywszy na oddaniu obiektu do użytkowania.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że doradztwo budowlane jest w zasadzie normą w przypadku większych inwestycji, ale to właśnie inwestorzy stawiający swój pierwszy dom powinni szczególnie z tej usługi skorzystać – brak kompetencji i doświadczenia często bywa czynnikiem sprzyjającym pojawieniu się błędów czy niedopatrzeń. Budowa domu wymaga przecież dość dużej biegłości nie tylko w kwestiach związanych stricte z procesem samej budowy, ale również formalnych, prawnych czy finansowych.

W jakich sytuacjach można liczyć na pomoc doradcy budowlanego?

Usługa doradztwa budowlanego może mieć charakter kompleksowy albo dotyczyć wyłącznie jednego z etapów budowy. Inwestorzy, którzy zaufają doradcy budowlanemu nie muszą tracić czasu na szukanie odpowiedzi na szereg pytań związanych z procesem budowy. Co ważne, są też umiejętnie prowadzeni krok po kroku przez wszystkie fazy. Doradca budowlany wspiera inwestora w zakresie rozwiązywania ewentualnych sporów prawnych czy też w negocjacjach i mediacjach z projektantem domu bądź ekipą wykonawczą. Dlatego właśnie warto skorzystać z usługi całościowej, dzięki czemu łatwiej precyzyjnie zaplanować każdą część procesu budowlanego.

Doradztwo budowlane na etapie zakupu działki

Bardzo wielu inwestorów skupia całą swoją uwagę na tym, gdzie powinna być zlokalizowana wymarzona działka pod budowę domu, jaki ma kształt i co z dostępnością mediów. Oczywiście są to niezwykle ważne kwestie, ale nie wolno zapominać o warunkach zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu. Czasami bywa tak, że parcela wydaje się na pierwszy rzut oka idealnym wyborem, ale po zapoznaniu się z dokumentacją już tak dobrze to nie wygląda. Pierwsza ważna rzecz dotyczy zweryfikowania statusu prawnego działki i w tym celu należy udać się do wydziału ksiąg wieczystych właściwego dla tegoż miejsca sądu rejonowego. Oczywiście, aby uzyskać taką informację, konieczne jest uzyskanie numeru działki w wydziale geodezji stosownego starostwa.
Na tym nie koniec kwestii formalno-prawnych, ponieważ do budowy nie można przystąpić bez sprawdzenia, czy dany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To o tyle ważne, że MPZP zawsze informuje o tym, jaki typ zabudowy jest dopuszczalny. Niekiedy też istnieją określone obostrzenia dotyczące wysokości budynku albo nawet rodzaju dachu. W takim dokumencie warto ponadto zwrócić uwagę na najbliższe otoczenie działki w kontekście planowanych inwestycji. Jeżeli nie ma ustanowionego MPZP, to konieczne jest złożenie wniosku o warunki zabudowy.
Sporo tych formalności, ale lepiej dokładnie przyjrzeć się uwarunkowaniom związanym z wybraną działką budowlaną, aby później nie dziwić się, że kilka kilometrów dalej rozpoczyna się budowa drogi ekspresowej i o sielskim charakterze domu można zapomnieć. Nie trzeba się jednak tym zajmować osobiście, ponieważ uczyni to w imieniu inwestora doradca budowlany. On też przyjrzy się zapisom zawartym w umowie kupna danej działki.

Doradztwo budowlane na etapie wyboru projektu domu

W tym przypadku niezbędna się okazuje dokładna analiza projektu pod kątem formalnym, użytkowym, ale i dopasowania do potrzeb inwestora. Doświadczony doradca budowlany wie, jak założenia projektowe przekładają się na późniejszą realizację. W związku z tym jest w stanie podpowiedzieć optymalne rozwiązania przy projekcie realizowanym na indywidualne zamówienie albo zwrócić uwagę na to, co warto zmodyfikować w gotowym projekcie.

Doradztwo budowlane na etapie wyboru sposobu finansowania inwestycji

Rzadko który inwestor potrafi dokładnie oszacować wydatki związane z przyszłą budową, a przecież to niezbędne dla ustalenia ostatecznego kosztorysu budowy. Jak to ważne i trudne widać po wielu przeciągających się latami inwestycjach. Pomoc doradcy budowlanego obejmuje w tym momencie opracowanie dokładnego kosztorysu inwestorskiego wraz z wyszczególnieniem konkretnych oszczędności, jakie można uzyskać podczas realizacji projektu domu. Mogą one dotyczyć sposobu pracy, wybranej technologii, ale również doboru materiałów. 

Doradztwo budowlane na etapie formalności przed rozpoczęciem budowy

Działka kupiona, projekt domu gotowy i kredyt załatwiony, ale to nie koniec formalności. Przede wszystkim konieczne jest wykonanie przez geodetę mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych oraz adaptacja projektu do wybranej działki, co oznacza jego dostosowanie do konkretnych warunków terenowych. Obecnie nie trzeba prosić o pozwolenie na budowę domu i wystarczy ten fakt zgłosić do starostwa, chyba że planuje się budowę np. oczka wodnego o powierzchni większej niż 50 m2.

Usługa doradztwa budowlanego okazuje się nieoceniona przy wyborze ekipy wykonawczej i kierownika budowy, a także podczas zakupu materiałów budowlanych. Doradca budowlany przede wszystkim ma obeznanie na rynku i w związku z tym wie, czy dany zespół ma doświadczenie w wybranej przez inwestora technologii budowy, a tym samym gwarantuje odpowiedni poziom realizacyjny. Ten aspekt jest przecież równie ważny, co kwestia weryfikacji kosztorysów ofertowych.

Doradztwo budowlane na etapie realizacji projektu domu

Prace wykonawcze wymagają nadzoru nie tylko kierownika budowy, ale i samego inwestora albo właśnie doradcy budowlanego, który może go wyręczyć w tym zadaniu. Dzięki temu proces budowy przebiega sprawnie i na pewno nie dojdzie do kosztownych błędów. Kiedy prace zostaną zakończone, to pozostaje zgłoszenie tego faktu do właściwego urzędu, eleganckie urządzenie domu i można zamieszkać.

Mimo że usługa doradztwa budowlanego oznacza dodatkowe koszty dla inwestora, to na pewno jest warta rozważenia. Niedoświadczony inwestor otrzymuje konkretne wsparcie na poszczególnych etapach budowy domu, co pozwala na zaoszczędzenie czasu, nerwów, a nawet pieniędzy.