Wrocławski magistrat ogłosił właśnie drugi pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu na 99 lat wraz ze sprzedażą znajdującego się na nim budynku – kamienicy na Wyspie Słodowej.

Cena wywoławcza kamienicy na Wyspie Słodowej 7 ustalona została na 6.741.000,00 zł. Wadium uprawniające do wzięcia udziału w przetargu wynosi 600.000,00 zł. Wg zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może ona zostać przeznaczona na szeroko rozumiane usługi (m.in. biura, hotele, obiekty upowszechniania kultury, drobne usługi rozrywki, gastronomia, handel detaliczny, wystawy i ekspozycje, pracownie artystyczne), obiekty kongresowe i konferencyjne czy rozrywkę. Potencjalny nabywca musi pamiętać, iż sposób zagospodarowania nieruchomości powinien uwzględniać obecny sposób wykorzystywania Wyspy, działania prospołeczne, partycypacyjne, integracyjne o otwarty charakterze, w tym: działania kulturalne, wystawiennicze i ekspozycyjne, działalność konferencyjną i kongresową, inkubację przedsiębiorstw, usługi gastronomiczne oraz usługi drobne. Warunki te zostały wypracowane podczas konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania kamienicy u przynależnej do niej działki.

Otwarcie ofert złożonych w przetargu nastąpi 2 listopada 2017 roku o godz. 10.00.

Przypomnijmy, iż w pierwszym przetargu złożone zostały dwie oferty: 1. ” PRO DESIGN ” Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu oraz 2. UBM NOWY TARG Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Po przeanalizowaniu obu ofert komisja przetargowa postanowiła nie wybrać żadnej. W przypadku pierwszej oferty zastrzeżenia dotyczyły koncepcji przestrzennej zaproponowanej przez oferenta, w przypadku drugiej zaproponowany sposób zagospodarowania był niezgodny z przeznaczeniem obiektu (oferent zaplanował rozbudowę kamienicy).