Przedwczoraj, 5 lipca, w godzinach popołudniowych dowiedzieliśmy się kto najprawdopodobniej na czwartkowej sesji Rady Miasta zostanie właścicielem miejskiego pakietu akcji Śląska. Na wczorajszej sesji wszystko się potwierdziło.

Ogłoszenia rekomendacji dla władz miasta odnośnie sprzedaży akcji Śląska, dokonał Jacek Misota – doradca prywatyzacyjny. Zarekomendował on prezydentowi Wrocławia Konsorcjum Spółek z liderem Wratislavia-Biodiesel S.A., reprezentowanych przez Grzegorza Ślaka. Wczoraj w tej sprawie wrocławscy radni podjęli uchwałę: 31 radnych głosowało "za", jeden radny wstrzymał się od głosu, a jeden nie brał udziału w głosowaniu.  

Umowa inwestycyjna zostanie podpisana na trzy lata, a wartość wkładu wniesionego w tym czasie przez nabywcę miejskich akcji sięgnie 45 mln zł. Większościowy pakiet akcji jaki otrzyma Wratislavia-Biodiesel będzie kosztował 3 mln zł. W wyniku negocjacji ustalono również, iż roczny wkład miasta w Śląsk Wrocław w okresie trwania umowy będzie wynosił 2 mln zł

Drugą ofertą, która została odrzucona w procesie wyboru nabywcy pakietu akcji Śląska Wrocław, złożyła firma PayneOakland Projekt Sp. z o.o., reprezentowana przez Deana Johnsona.