Do tego bukiet kwiatów, list z życzeniami oraz informację o przyznaniu honorowego świadczenia - to dostaje od ZUS lub KRUS każdy. Wystarczy tylko dożyć wieku 100 lat. Na Dolnym Śląsku takich wiekowych seniorów mamy 134, a w Polsce jest ich 2,3 tys.

- Przyznaną raz kwotę 3408,62 zł stulatkowie dostają co miesiąc do końca swojego życia. Wiekowy emeryt nie musi składać żadnych wniosków do ZUS jest to, bowiem specjalne tzw. honorowe świadczenie, które otrzymują wszyscy emeryci i renciści „z urzędu”, automatycznie z chwilą ukończenia 100 lat. Co więcej, świadczenie to dostają także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty - wyjaśnia Iwona E. Kowalska, rzecznik regionalny ZUS Województwa Dolnośląskiego.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi ewidencję długowiecznych mieszkańców mieszkających na terenie każdego oddziału, bo od 1972 roku każdy stulatek otrzymuje honorowe świadczenie prezesa ZUS. Wysokość świadczenia honorowego dla 100-latka w KRUS i ZUS jest taka sama, tą samą kwotą uzyskują też emeryci MSW i MON - od marca 2016 roku to 3 408,62 zł brutto. Kwota świadczenia podlega opodatkowaniu, ale nie jest waloryzowana, więc do końca życia jest wypłacana w tej samej wysokości.

100-letni wrocławianie
Najstarsi Dolnoślązacy mieszkają w regionie wrocławskim - mają po 109 lat - urodzili się w 1907 roku.
Średnia długość życia rośnie w całym kraju. W 2007 roku Polaków, którzy ukończyli setkę było niespełna 1,4 tys., w 2015 jest ich już 2,3  tys., czyli o 900 więcej. Prognozy wskazują na to, że trend ten się utrzyma, w 2025 może być ich już 4,2 tys., a w 2035 roku nawet 9,7 tys. 
Rosną też wydatki ZUS na leciwych Polaków. W 2020 roku wedle prognoz nieuwzględniających inflacji, ZUS wyda na 100-latków prawie 100 mln zł, a 15 lat później już 1 miliard!


GUS: Kobiety dłużej żyją na wsi, mężczyźni w mieście

W 2015 roku w Polsce mężczyźni żyli przeciętnie 73,6 lat, natomiast kobiety 81,6 lat - poinformował GUS. W porównaniu z 1990 r. żyjemy jednak dłużej odpowiednio o 7,4 i 6,4 lat. Mężczyźni żyją  dziś przeciętnie o 8 lat krócej niż kobiety. Przeciętne trwanie życia mężczyzn zamieszkałych w miastach wynosiło 74 lata, czyli o rok więcej niż mężczyzn na wsi, natomiast mieszkanki miast żyły średnio 81,5 lat, czyli o 0,2 roku krócej niż kobiety na wsi. Obecnie w miastach kobiety żyją o 7,5 lat dłużej niż mężczyźni, natomiast na wsi o 8,7 lat.

Elżbieta Węgrzyn