Na początku 2021 roku miesięczny abonament za odbiornik radiowy wzrośnie o 0,50 groszy, a za telewizor lub radio i telewizor 1,80 zł. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiada też, że w 2021 roku nadal obowiązywać będzie 10-procentowa zniżka przy opłacaniu abonamentu na dłuższy okres niż miesiąc. Jakie jeszcze zmiany zostały zaplanowane?

Stawki za RTV w 2021 roku

Stawki za odbiornik radiowy będą wynosiły:

- 14,60 zł za dwa miesiące, 

- 21,60 zł za trzy miesiące, 

- 42,80 zł za sześć miesięcy, 

- 81,00 zł za rok kalendarzowy. 

Opłaty za za telewizor lub radio i telewizor wzrosną: 

- 47,50 zł za dwa miesiące, 

- 70,60 zł za trzy miesiące, 

- 139,70 zł za sześć miesięcy, 

- 264,60 zł za rok kalendarzowy.

Z obowiązku zapłaty abonamentu są zwolnione osoby, które ukończyły 75 lat, mają ponad 60 lat i pobierają emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, osoby z I grupą inwalidzką oraz kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi. 

By zwolnić się z konieczności opłat, trzeba złożyć w placówce pocztowej oświadczenie i potwierdzić je stosownymi dokumentami. Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym złożono dokumenty.

Opłaty za abonament – jak wyglądają statystyki?

 KRRiT podaje, że w 2019 roku opłaty za abonament uregulowało jedynie około 1/3 zobowiązanych. Podsumowując, w ubiegłym roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uzyskała z abonamentu i opłat pozaabonamentowych 732,8 mln zł (z tego odsetki za zwłokę wyniosły 8,6 mln zł, a kary za niezarejestrowane odbiorniki - 7,7 mln zł). Według sprawozdania wysłano aż 420 457 upomnień do osób, które zalegały z wnoszeniem opłaty abonamentowej, a zadłużenie w całości lub części uregulowało ich tylko 108 931. Według badań Wirtualnemedia.pl w 2019 roku liderem na rynku telewizyjnym w 2019 roku był Polsat, następnie TVP1, a trzecie miejsce należało do TVN.