Według statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że całkowita liczba osób, posiadających pozwolenie na broń wyniosła 215 602, a zarejestrowanych sztuk broni to 505 429.


Policja opublikowała statystki dotyczące liczby osób, które uzyskały pozwolenie na broń w 2018 r. Największą liczbę pozwoleń na broń w 2018 r. była broń myśliwska. Do celów łowieckich pozwolenia ma 127 768 osób, a zarejestrowano jej w Polsce aż 322 451 sztuk. W 2017 r. było to 125 326 osób i 312 068 sztuk broni, co wskazuje na wzrost w obu przypadkach. W sumie, tylko w 2018 r. dla "segmentu" łowieckiego wydano 4 296 pozwoleń, jest to spadek w porównaniu z 2017 r. - 4801 pozwoleń.

Na broń kolekcjonerską w zeszłym roku było 18 064 pozwoleń (w 2017 r. było to 11 556 osób). Zarejestrowanych jest z kolei 59 318 sztuk broni, gdzie w 2017 r. było to tylko 38 780. W samym tylko 2018 r. do celów kolekcjonerskich pozwolenia na broń uzyskało 6 522 osób, o prawie półtora tysiąca więcej niż w 2017 r. (5 045 osób).

Z danych KGP wynika, że na koniec 2018 r. wszyscy posiadacze pozwoleń dysponowali ponad 505 tys. sztuk broni – to o ponad 42 tys. więcej niż np. w 2017 r. Wzrosła też liczba pozwoleń – do 215 tys. – o ponad 9 tys. więcej niż w 2017 r.

Warto przypomnieć, że ilość posiadanej broni statystycznie na jednego obywatela w naszym kraju jest jedną z najniższych w całej europie
W 2017 roku było to 1,3 szt broni na 100 mieszkańców. Mniej było tylko w Rumunii i Litwie - ok  0,7 szt.
Przykładowo:
- Białoruś 7,3 szt
- Ukraina 6,6 szt
- Słowacja 8,3
- Czechy 16,3
- Niemcy 30,3
- Francja 31,2
Liderem tego zestawienia była Szwajcaria z imponującą statystyką 45,7 szt. broni na jednego mieszkańca. Na 2 miejscu Finlandia i 45,3 szt /m.