Rząd zapowiada walkę z plastikowymi odpadami. Problem stał się już tak istotny, że jest coraz częściej poruszany przez polityków. Chcą oni wprowadzić kaucję, która będzie mobilizowała do zagospodarowania surowców wtórnych i selektywnej zbiórki. Ile będzie wynosiła kaucja za plastikową butelkę?

Wysokość kaucji za plastikową butelkę

Opłaty nie będą dotyczyły tylko butelek, ale każdego rodzaju opakowań. Kaucja za butelkę ma wynosić 10 groszy.

- Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której to wprowadzający na rynek opakowania, powinien płacić za ich utylizację i za ich zebranie – wypowiadał się minister Kowalczyk.

Obciążenie butelki PET opłatą w wysokości 10 gr, ma wpłynąć na świadomość konsumentów, którzy chętniej będą odnosić butelkę do punktu skupu czy automatu, aby odzyskać pieniądze.

Surowiec wróci do recyklingu

Zdaniem Kowalczyka system ten powinien dać pewność, że surowiec skutecznie będzie wracał do recyklingu. Jako przykład podał skup złomu, podkreślając, że ma on swoją wartość i dlatego nie jest rozrzucany po śmieciach. Ludzie starają się oddać złom do punktu skupu, ponieważ dostają za to pieniądze.

- Jeśli wprowadzimy taki mechanizm w stosunku do wszystkich materiałów, na poziomie takim, żeby opłacało się przynieść do punktu skupu ten materiał, to wtedy nie będzie to leżało na wysypiskach i będzie odpowiednio zagospodarowane. Odciąży to gminy od kosztów zbierania odpadów, a więc i konsumentów - stwierdził Henryk Kowalczyk.