Jeżeli zmagasz się z długami przez dłuższy czas, bardzo prawdopodobne jest, że dotychczasowy wierzyciel sprzedał Twoje zobowiązanie innemu podmiotowi. W efekcie mogłeś zostać klientem firmy windykacyjnej. I choć dla wielu osób ta informacja brzmi jak wyrok – w rzeczywistości jest szansą na spokojne wyjście na finansową prostą. Zobacz, jak działają firmy windykacyjne oraz dlaczego warto z nimi podjąć współpracę.

Firmy windykacyjnej nie należy mylić z komornikiem. Działają one w oparciu o zupełnie inne metody i na innym etapie postępowania w sprawie odzyskania długu. Pamiętaj, że podmioty takie jak np. Ultimo, czyli firma windykacyjna z Wrocławia:

  • zajmują się obsługą osób zadłużonych przede wszystkim na polubownym etapie procesu windykacji – a więc zanim jeszcze sprawa znajdzie swój finał w sądzie i u komornika;
  • stawiają sobie za cel pomoc osobom zadłużonym w wyjściu na finansową prostą – dlatego oferują możliwość podpisania ugody i rozłożenie zobowiązania na korzystne raty;
  • nie podejmują działań egzekucyjnych – tylko komornik sądowy (a więc urzędnik państwowy) może zastosować środki przymusu przy windykacji zadłużenia, działając na mocy prawomocnego wyroku sądowego;
  • nie pobierają za swoje działania opłat od osoby zadłużonej – do wysokości Twojego zobowiązania mogą być jednak doliczone odsetki za zwłokę oraz inne opłaty, które wynikają z umowy zawartej przez Ciebie z wierzycielem.

Dlatego nie musisz się obawiać kontaktu z firmą windykacyjną. Jej doradcy pomogą Ci w wyjściu z długów w możliwie najmniej uciążliwy sposób.

Jak podjąć współpracę z firmą windykacyjną?

Jeśli otrzymałeś korespondencję od firmy windykacyjnej z informacją o przejęciu obsługi Twojego zobowiązania, to właśnie z jej przedstawicielami powinieneś się kontaktować w tej sprawie. Firma windykacyjna działa na mocy pełnomocnictwa od wierzyciela lub na podstawie umowy cesji wierzytelności, więc może podejmować decyzje np. w sprawie podpisania z Tobą ugody.

Współpracę należy zacząć od kontaktu z doradcami podmiotu, którego jesteś klientem. Dobra wiadomość jest taka, że wcale nie musisz się udawać do jego siedziby. Niezależnie od tego, gdzie znajduje się firma windykacyjna – Wrocław czy Warszawa – Ty możesz po prostu:

  • zadzwonić do doradcy;
  • skontaktować się pisemnie;
  • skorzystać z portalu on-line dla klientów.

Jeżeli zdecydujesz się na rozmowę telefoniczną, możesz spodziewać się, że doradca zada Ci w jej trakcie kilka pytań dotyczących Twojej sytuacji finansowej. Nie obawiaj się szczerej odpowiedzi na nie – celem rozmowy jest ustalenie, jaki jest rzeczywisty stan Twojego domowego budżetu oraz precyzyjne oszacowanie, jak wysokie raty możesz opłacać co miesiąc bez stresu. Przygotuj się zatem na pytania o dochody Twoje i członków Twojego gospodarstwa domowego czy stałe wydatki.

Doradca firmy windykacyjnej na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji przedstawi Ci propozycję ugody. Będzie to nowy harmonogram spłaty zobowiązania z wysokością rat dopasowaną do Twojej obecnej kondycji finansowej. Wystarczy go podpisać, a następnie regulować uzgodnione kwoty miesiąc w miesiąc. To pozwoli rozwiązać problem zadłużenia polubownie i sprawi, że krok po kroku odzyskasz pełną finansową niezależność.