Dotychczas, aby złożyć oficjalnie powództwo na zaprzeczenie ojcostwa, można było to zrobić 6 miesięcy od dowiedzenia się, o narodzinach dziecka. Resort sprawiedliwości proponuje wydłużenie terminu z 6 miesięcy na rok. Zgodnie z proponowanymi zmianami, mężczyzna będzie miał 365 dni, aby udowodnić, że nie jest biologicznym ojcem dziecka i również będzie mógł tego dokonać w momencie, w którym dowie się zaskakującej prawdy.

Termin do zaprzeczenia ojcostwa dziecka wydłużony

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli jest jakiekolwiek podejrzenie, że ojcem dziecka jest inny mężczyzna, można wnieść oficjalne powództwo o zaprzeczenie ojcostwa (oczywiście, dopóki dziecko nie osiągnie pełnoletności). Jako że dobro dziecka jest podstawą, kodeks rodzinny ściśle ogranicza czas, w jakim można to zrobić. Złożenie powództwa możliwe jest 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o narodzinach dziecka. Do Sejmu trafił projekt nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który mówi o możliwości wydłużenia terminu składania powództwa z 6 miesięcy na rok.

Termin zaprzeczenia ojcostwa

Mężczyzna ma mieć rok na złożenie powództwa, od momentu dowiedzenia się, że nie jest biologicznym ojcem. Również matka, jak i dziecko mogą złożyć takie powództwo i też mają mieć na to rok czasu.

Dziecko będzie miało możliwość zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa w ciągu roku od osiągnięcia pełnoletności (do tej pory miało na to trzy lata). Wszystkie zmiany mają być korzystne dla osób, które trochę zbyt późno dowiedziały się o zaskakującej prawdzie…