Inspektor budowlany może być prawdziwą zmorą lub najlepszym przyjacielem inwestora. Dlaczego? Bo to on odpowiada za nadzór budowlany na terenie prowadzonej inwestycji budowlanej. Może mieć liczne zastrzeżeń, które z punktu widzenia inwestora będą nieistotne lub wręcz przeciwnie - ustrzegą go przed poważnymi kłopotami.

Kim jest inspektor nadzoru budowlanego? To osoba o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu oraz posiadająca właściwe uprawnienia. Jest ona powoływana przez inwestora, czyli osobę prywatną lub firmę, która buduje dom jednorodzinny, dom wielorodzinny, siedzibę firmy, magazyn, halę produkcyjną lub inny obiekt.
Jeżeli realizacją przedsięwzięcia zajmuje się deweloper, która na przykład planuje postawić blok mieszkalny, wówczas to on - a nie przyszli właściciele mieszkań - powołuje inspektora nadzoru budowlanego.

Nadzór budowlany w praktyce
Inspektor budowlany sprawdza wszystkie elementy i etapy inwestycji. To znaczy, że sprawdza, czy inwestycja jest prowadzona zgodnie z projektem budowlanym oraz czy zostały użyte właściwe materiały budowlane. Inspektor pilnuje też tego, aby inwestycja odbywała się zgodnie z planem, czyli aby wszystkie prace zostały wykonane w zaplanowanym terminie.
Oczywiście na placu budowy mogą zdarzyć się opóźnienia, wynikające na przykład z niepogody. Na przyrodę nikt nie ma wpływu. Ale już organizacja pracy ekipy budowlanej to zadanie należące do brygadzisty czy właściciela firmy budowlanej. I to jedna z tych osób powinna tak zaplanować prowadzenie robót, aby nie doszło do przestojów i opóźnień.

Rozbudowa hurtowni spożywczej Spółdzielni Obrotu Towarowego we Wrocławiu, według projektu konstrukcyjno-budowlanego, przygotowanego przez firmę Zarzycki Konstrukcje Budowlane we Wrocławiu.


Etapy budowy zatwierdza inspektor budowlany
Trzeba pamiętać, że inspektor budowlany zatwierdza kolejne fazy budowy. Teoretycznie oznacza to, że dopóki inspektor nie zatwierdzi jednego etapu inwestycji, to budowlańcy nie mogą zabrać się za kolejny. To ważne szczególnie dla osób, które budują dom za pieniądze z kredytu hipotecznego. Fundusze otrzymują w transzach. Zazwyczaj banki wymagają ukończenia danego etapu inwestycji, zanim wypłacą pieniądze na pokrycie kosztów wykonania kolejnych prac.
Dlatego tak ważne jest, aby inspektor nadzoru budowlanego na bieżąco zatwierdzał kolejne etapy inwestycji. Wszystkie stosowne informacje powinny być umieszczone w księdze budowy danego obiektu.

Nadzór budowlany - problemy
Zadaniem inspektora nadzoru budowlanego jest też właściwa reakcja na ewentualne zagrożenia lub poważne problemy. Inspektor budowlany może nie dopuścić budynku do publicznego użytku. Kiedy? Gdy uzna, że obiekt nie spełnia określonych prawnie wymogów.
Żeby inspektor nadzoru mógł to określić, musi posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje. Dlatego powinien znać prawo budowlane, odróżniać dobrej jakości materiały budowlane od tych kiepskiej jakości, wiedzieć gdzie i kiedy jakie materiały powinny być zastosowane. Musi mieć też pojęcia o architekturze i różnego typu instalacjach - wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, grzewczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego
O ile inspektor nadzoru budowlanego jest na budowie niezbędny, o tyle powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego nie zawsze jest konieczne. Nie musi go zatrudniać osoba, która planuje budowę prostego i niezbyt dużego domu mieszkalnego.
Powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego jest konieczne, gdy roboty budowlane są bardzo skomplikowane lub obiekt ma powstać na gruncie, na którym występują trudne warunki budowlane.
Są rodzaje obiektów, w przypadku budowy których inspektor nadzoru inwestorskiego musi być powołany. W przypadku pozostałych budynków, o obowiązku powołania inspektora nadzoru inwestorskiego może zdecydować urzędnik. Czyli osoba wydająca pozwolenie na budowę danej budowli.


Podczas budowy tłoczni oleju rzepakowego w Żórawinie niedaleko Wrocławia firma Zarzycki Konstrukcje Budowlane zajęła się opracowaniem projektu oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego i pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór budowlany we Wrocławiu
Masz firmę i właśnie planujesz jej rozbudowę. Chcesz postawić nową halę produkcyjną, magazyn albo biurowiec. To oznacza jedno. Musisz nawiązać współpracę z dobrym biurem projektowym, które zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych fachowców o różnych specjalnościach.
Tylko korzystając z usług takiego biura będziesz mieć pewność, że inżynierowie przygotują dla Ciebie porządny i kompleksowy projekt budowlany. Następnie bez przeszkód uzyskasz pozwolenie na budową obiektu. A gdy ruszą prace budowlane, przedstawiciele biura projektowego zapewnią właściwy nadzór budowlany oraz obejmą obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.
We Wrocławiu - jak w każdym dużym mieście - istnieje wiele pracowni projektowych. Ale nie każde z tych biur zajmuje się projektowaniem budynków wielkopowierzchniowych dla przedsiębiorców. I nie wszystkie pracownie zapewniają inspektora nadzoru inwestorskiego. Z pewnością kompleksowe usługi świadczy Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Zarzycki Konstrukcje Budowlane.Bardzo udana inwestycja Schilsner we Wrocławiu, za którą wrocławska firma Zarzycki Konstrukcje Budowlane otrzymała nagrody w konkursach Dolnośląska Budowa Roku 2015 i Inżynier Roku.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Zarzycki Konstrukcje Budowlane we Wrocławiu.