Ustalono już, że opłata audiowizualna będzie doliczana do rachunku za prąd. Wiceminister kultury, Krzysztof Czabański dał do zrozumienia, że dostawcy prądu mają jedynie doliczać nową daninę. Ściąganiem należności zajmować ma się już Urząd Skarbowy.

Nadal jeszcze nie jest znana ostateczna kwota miesięcznej opłaty audiowizualnej. Jednak według wiceministra kultury, Krzysztofa Czabańskiego, ma ona wahać się w granicach od 12 do 15 złotych. Opłata od przyszłego roku, ma wyprzeć znany nam abonament radiowo-telewizyjny. Po dokładnej analizie finansowej, zostanie także ustalona ostateczna stawka nowej daniny.

Chociaż nowa forma daniny jest dla wielu osób kontrowersyjna, to i tak mowa jest o znacznym obniżeniu całej stawki. Maksymalna opłata audiowizualna ma wynosić 15 złotych miesięcznie. Obecnie płacimy 22,70 złotych za każdy miesiąc. Dodatkowo mnóstwo Polaków nie płaci abonamentu uznając, że te pieniądze są niepotrzebne wydane.

Rachunki za energię elektryczną nie będą wyższe o wspomnianą opłatę audiowizualną. Na fakturze będzie widniała osobna kwota, stanowiąca zupełnie odrębną opłatę. Tym samym można od razu pozbyć się całej otoczki kłamstw, sugerujących wyłączenie prądu w razie nie płacenia opłaty audiowizualnej. Dostawcy prądu nie będą dopominać się uregulowania opłaty. Za ten proces odpowiedzialny będzie Urząd Skarbowy.

Osoby, które w chwili obecnej nie mają obowiązku płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego, również będą zwolnione z nowej opłaty.
Dostawcy prądu za pobieranie opłaty audiowizualnej, będą otrzymywały stosowną prowizję. Jednak pieniądze z prowizji mają być spożytkowane chociażby na utworzenie specjalnego systemu komputerowego, w którym będą księgowane wszystkie wpłaty. Również po stronie dostawcy energii elektrycznej będzie leżało zawiadomienie Urzędu Skarbowego, w przypadku braku wpłynięcia opłaty audiowizualnej.

Nowa ustawa pozwala spółkom akcyjnym zamienić formułę na państwowe osoby prawne. Jeśli rzeczywiście, któreś z mediów publicznych dokona takiej transformacji, musi liczyć się ze skrupulatnym rozliczaniem się z pieniędzy otrzymanych w ramach opłaty audiowizualnej.
Stworzony zostanie system zasad, który ma czuwać nad mediami w wypełnianiu ich misji. Ponadto wśród wymagań, znajdować się mają także przepisy ustalone przez Unię Europejską. Zostało już niewiele czasu, pół roku na ustalenie i wdrożenie wszystkich przepisów i zasad, zapowiada naprawdę wytężoną pracę.

Nowelizacja ustawy medialnej, na którą składać mają się trzy nowe ustawy, najprawdopodobniej zostanie złożona w Sejmie na przełomie kwietnia i maja tego roku.