Wrocławskie Inwestycje ogłosiły dzisiaj listę zgłoszonych ofert w przetargu na budowę odcinka drogi łączącego ulicę Rakietową prowadzącą do Smolca z ulicą Graniczną i dalej Autostradowa Obwodnicą Wrocławia.

Dzisiaj, 18 lipca, o godz. 12.00 nastąpiło otwarcie ofert w ramach przetargu na budowę drogi łączącej autostradę A4 z portem lotniczym (Oś Inkubacji) we Wrocławiu na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rakietowej. Najniższą ofertę zaoferowała firma Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 3 853 199,20 zł brutto. Kolejna oferta złożona w ramach przetargu opiewała na kwotę 4 656 738,01 zł brutto (Berger Bau Polska sp. z o.o.). Zamawiający przeznaczył na inwestycję kwotę 5 100 000 zł brutto.
 

Oś Inkubacji ma połączyć budowaną obwodnicę Leśnicy z drogami biegnącymi w kierunku Oporowa i dalej Bielan Wrocławskich. Inwestycja będzie kontynuacją prac, które wcześniej prowadzone były na odcinku od ul. Granicznej (ronda) do magazynów Prologis. Teraz droga zostanie przedłużona do ul. Rakietowej, gdzie również powstanie rondo. Warto zaznaczyć, iż inwestor zadbał o to, aby oprócz drogi dla ruchu kołowego powstała równoległe droga rowerowa. W ramach inwestycji dokonane zostaną również nowe nasadzenia roślin, wykonana zostanie kanalizacji deszczowa i oświetlenie uliczne. 

Zgodnie z warunkami przetargu droga ma powstać do czerwca 2018 roku

Inwestycja ta ułatwi dojazd z autostrady A4 oraz AOW, a także z samego Wrocławia do Smolca. Ruch w tym kierunku obecnie odbywa się ul. Rakietową, ul. Gagarina i ul. Żwirki i Wigury.