Wynik wprowadzenia reformy w administracji podatkowej, może być bardzo bolesnych dla urzędników. Przewiduje się, że co szósty pracownik Urzędu Skarbowego straci swoją pracę.

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż na skutek zmian wprowadzanych w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, instytucja Urzędu Skarbowego, przestanie w ogóle funkcjonować. Obecny system według Ministra Finansów nie jest wystarczająco wydajny – pochłania bardzo dużo pieniędzy z budżetu państwa, jednocześnie nie dając wymiernych efektów.

Do instytucji zajmującej się podatkami, zalicza się Służba Celna wraz ze wszystkimi izbami i urzędami celnymi, Administracja podatkowa, mająca pod sobą urzędy oraz izby skarbowe, a także Kontrola skarbowa z urzędami kontroli skarbowej na czele.

Tak duże rozproszenie urzędów, a co za tym idzie, rozmaitych działów oraz urzędników, powoduje nagminne dublowanie tych samych czynności. Niestety to również przekłada się na zwiększenie kosztów, których można tak naprawdę uniknąć.

Podatnicy również bezpośrednio ponoszą konsekwencję słabej organizacji instytucji zajmujących się podatkami. Najczęściej bywa tak, że podatnicy muszą odprowadzać swoje podatki do różnych miejsc, jednocześnie licząc się z zupełnie odrębnymi przepisami. Nie jest to łatwe zadanie, szczególnie dla przedsiębiorców posiadających bardzo rozwinięte firmy lub spółki. Chyba nie ma żadnej osoby, która byłaby zadowolona z podatków w Polsce, a także sposoby ich odprowadzania.

Polska wyróżnia się niezwykle wysokim wskaźnikiem kosztów poboru podatków. W 2013 roku, ten wskaźnik wynosił 1,6 procent. Dla porównania warto zajrzeć do Hiszpanii, w której koszty poboru podatku, pochłaniają zaledwie 0,67 procent.

Pierwszych zmian możemy oczekiwać już 1 stycznia 2017 roku. Właśnie wtedy ma być powołana do życia Krajowa Administracja Skarbowa. Instytucja ma być niezwykle uproszczona, co oznacza likwidację dotychczasowych pionów: urzędów celnych, urzędów skarbowych, oraz urzędów kontroli skarbowej.

Przy minimalizacji kosztów, Ministerstwo Finansów planuje także wzrost efektywności. Nowy system ma być odpowiedzialny za lepszą ściągalność podatków, a także karanie oszustów podatkowych.

Wstępnie z posadami, ma pożegnać się około 7 tysięcy urzędników. Redukcja w pierwszej kolejności ma dotyczyć stanowisk dyrektorskich