W połowie lutego 2018 roku zakończył się etap walidacji dokumentacji projektowej w zakresie Studium Korytarzowego na Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”.

W związku z zaistniałymi  okolicznościami doszło do spotkania pomiędzy Starostą Kłodzkim - Maciejem Awiżeniem, Burmistrzem Miasta Kłodzka - Michałem Piszko oraz Posłem na Sejm RP Moniką Wielichowską. Podczas spotkania przeanalizowano proponowane przebiegi korytarzy drogowych. Bardzo zależy nam na najkorzystniejszym rozwiązaniu dla wszystkich mieszkańców Powiatu Kłodzkiego - powiedział starosta kłodzki. Będziemy stale monitorować kolejne działania związane z budową nowej DK8.


Poniżej przedstawiamy Państwu ogólny opis proponowanych przebiegów nowej DK8:

W ramach działań na etapie Studium Korytarzowego, prowadzono analizy dla 5 wyodrębnionych korytarzy głównych na odcinku Kłodzko Wrocław.

 W konsekwencji prowadzonych analiz oraz spotkań z włodarzami oraz instytucjami z terenu powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, wrocławskiego oraz świdnickiego,

Wykonawca zadania zarekomendował do dalszych prac dwa warianty kompilacyjne :

KRP1 i KRP2.

Warianty te łączą optymalne fragmenty korytarzy głównych.

Opisy przebiegu korytarzy rekomendowanych przez projektanta – KRP1, KRP2:

Korytarz KRP1 rozpoczyna swój bieg w Kłodzku i do wysokości miejscowości Dębowina przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 (DK8). Następnie, w pobliżu miejscowości Bardo, przebieg korytarza odsuwa się na południe od drogi istniejącej, tym samym przybliżając się do miejscowości Janowiec. Następnie korytarz przechodzi przez granice gmin Bardo i Ząbkowice Śląskie, gdzie początkowo przebiega po śladzie istniejącym, a następnie w celu ominięcia Ząbkowic Śląskich odchodzi na wschód zbliżając się do miejscowości Pawłowice, Grochowiska, Strąkowa. Na wysokości miejscowości Zwrócona korytarz KRP1 przecina ponownie istniejącą DK8 i omija po zachodniej stronie miejscowości Sulisławice, Ligota Mała, Nowa Wieś Niemczańska i Kietlin. Na wysokości miejscowości Przystronie, korytarz KRP1 przecina istniejącą DK8 i przechodzi dalej po wschodniej stronie Łagiewnik, krzyżując się z drogą krajową  nr 39 (DK39) i dwukrotnie z  DK8 w okolicy miejscowości Radzików. Od miejscowości Mleczna korytarz KRP1 oddala się na zachód i na wysokości miejscowości Popowice ponownie przecina DK8, przechodząc jednocześnie na jej wschodnią stronę. Następnie  korytarz omija miejscowości Pustków Wilczkowski, Jaszowice, Rolantowice, Cieszyce i za Kobierzycami ponownie łączy się z istniejącą DK8. Swój bieg kończy za miejscowością Chrzanów, włączając się do obwodnicy Wrocławia.

 

Korytarz KRP2 rozpoczyna swój bieg w Kłodzku i do wysokości miejscowości Boguszyn przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 (DK8). Następnie korytarz KRP2 odbiega na południe i przechodzi przez miejscowości Jaszkówka, Podzamek, Laskówka, Janowiec i na wysokości miejscowości Przyłęk ponownie łączy się z przebiegiem istniejącej DK8. Po przekroczeniu terenów górniczych (okolice Braszowic), korytarz odbiega na wschód i omija Ząbkowice Śląskie. Na wysokości miejscowości Zwrócona, korytarz KRP2 przecina istniejącą DK8  i przebiega dalej na zachód od miejscowości Sulisławice, Ligota Mała, Nowa Wieś Niemczańska, Kietlin. W okolicy miejscowości Przystronie, korytarz KRP2 krzyżuje się z istniejącą DK8, następnie od zachodu omija Łagiewniki. Na odcinku Radzików-Mleczna, korytarz KRP2 przebiega bardzo blisko drogi istniejącej, a następnie odchodzi na zachód, omijając od wschodu miejscowości Janówek, Glinica. Dalej korytarz przebiega po zachodniej stronie miejscowości Ręków, Olbrachtowice, następnie krzyżuje się z drogą wojewódzką DW346 i zbliża się do Chrzanowa przechodząc pomiędzy miejscowościami Krolikowice i Nowiny. Swój bieg kończy za miejscowością Chrzanów, włączając się do obwodnicy Wrocławia.

 

Całość zadania na etapie STEŚ została podzielona na 5 odcinków decyzyjnych:

 

 odcinek decyzyjny A – od km 35+956 (początek opracowania) do km 51+246

(okolice miejscowości Potworów/Przyłęk, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową

nr 3149D);

odcinek decyzyjny B – od km 51+246 (okolice miejscowości Potworów/Przyłęk, skrzyżowanie DK8 z drogą powiatową nr 3149D) do km 63+970 (okolice miejscowości Zwrócona, Bobolice, pomiędzy drogami powiatowymi nr 3165D i 3164D, krzyżującymi się z drogą krajową nr 8);

odcinek decyzyjny C – od km 63+970 (okolice miejscowości Zwrócona, Bobolice, pomiędzy drogami powiatowymi nr 3165D i 3164D, krzyżującymi się z drogą krajową nr 8) do km 81+070 (okolice miejscowości Wilków Wielki, Przystronie, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3023D);

odcinek decyzyjny D – od km 81+070 (okolice miejscowości Wilków Wielki, Przystronie, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3023D) do km 88+432

(okolice miejscowości Trzebnik i Mleczna, około 400 m za drogą powiatową nr 3030D, dodatkowo jest to miejsce planowanego końca obwodnicy Łagiewnik);

odcinek decyzyjny E – od km 88+432 (okolice miejscowości Trzebnik i Mleczna, około 400 m za drogą powiatową nr 3030D, dodatkowo jest to miejsce planowanego końca obwodnicy Łagiewnik) do km 111+020 (okolice miejscowości Domasław, jest to koniec opracowania i włączenie w AOW).

Odcinki decyzyjne nie są tożsame z odcinkami realizacyjnymi określonymi w OPZ.

 

Odcinki realizacyjne pozostają bez zmian i są określone następująco:

 

odcinek realizacyjny nr 1 – od km 35+956 (początek opracowania) do km 63+970

(okolice miejscowości Zwrócona, Bobolice, pomiędzy drogami powiatowymi nr 3165D i 3164D, krzyżującymi się z drogą krajową nr 8).

 

odcinek realizacyjny nr 2 – od km 63+970 (okolice miejscowości Zwrócona, Bobolice, pomiędzy drogami powiatowymi nr 3165D i 3164D, krzyżującymi się z drogą krajową nr 8) do km 81+070 (okolice miejscowości Wilków Wielki, Przystronie, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3023D).

 

odcinek realizacyjny nr 3 – od km 81+070 (okolice miejscowości Wilków Wielki, Przystronie, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3023D) do km 111+020

(okolice miejscowości Domasław, jest to koniec opracowania i włączenie w AOW).