Uwaga alergicy! Zaczyna się sezon pylenia. Sprawdź co teraz pyli?

Kalendarz pylenia stanowi jeden z najistotniejszych, o ile nie najważniejszy wskaźnik w profilaktyce reakcji alergicznych. 

Pyłek roślin to jeden z najczęstszych czynników powodujących objawy alergii.

Alergia na pyłki roślin objawia się najczęściej katarem siennym, napadami kichania, świądem nosa, łzawieniem spojówek, niekiedy wypryskami skórnymi.


Kalendarz pylenia roślin w wiarygodny sposób wskazuje zawartość alergenów (poszczególnych pyłków) w powietrzu.


Kalendarz opracowano na podstawie danych: Polskie Towarzystwo Alergologiczne

Informacje o aktualnym pyleniu otrzymasz na stroniewww.alergen.info.pl

https://www.facebook.com/AllegraOTCpl/app/?sk=app_430584377318481

Warto pamiętać:
Stężenie pyłku danej rośliny w poszczególnych latach może znacznie odbiegać od wartości średniej, wyliczonej na podstawie kilkunastu lat. Szczególnie dużym wahaniom podlegają wartości dotyczące pylenia drzew, dlatego kalendarz pylenia powinno traktować się jako wskazówkę jakościową, nie ilościową – pomaga on przewidzieć, jakiego rodzaju alergenów należy spodziewać się w poszczególnych miesiącach.