W poniedziałek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu przeprowadzono pierwsze operacje z użyciem echolasera. Operacje odbyły się w trakcie konferencji naukowo-szkoleniowej. Urządzenie za pomocą wiązki laserowej wypala łagodne guzy, także nowotworowe.

Zastosowanie technologii Echolasera umożliwia przeprowadzanie mikroinwazyjnych zabiegów termoterapii z użyciem ultradźwięków. Jest to technika mikroinwazyjna, która do destrukcji tkanek nowotworowych wykorzystuje bardzo cienkie igły o średnicy 0,8mm. Igły (<0,8 mm) są bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów. Ich zastosowanie wpływa na  ograniczenie ryzyka powikłań i efektów ubocznych, a także ryzyka krwawienia i infekcji, zapewniając krótki czas powrotu do zdrowia oraz wyjątkową estetykę zabiegu, bez konieczności stosowania znieczulenia.

Echolaser jest wykorzystywany w leczeniu złośliwych i łagodnych guzów, w tym także takich, które do tej pory były uznawane za nieoperacyjne.

To technologia jest bardzo obiecująca.- mówi prof. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego. Zastosowanie Echolasera w leczeniu złośliwych i niezłośliwych guzów tkanek miękkich i węzłów chłonnych niesie wiele korzyści zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarzy. Technologia ta pozwala na szybkie, nieinwazyjne usuwanie nawet takich guzów, które do tej pory były, z różnych powodów poza zasięgiem operatora. Dodatkowo, dzięki temu, że zabieg wykonywany jest przy użyciu igieł cieńszych niż 1 mm większość operacji może być przeprowadzana bez znieczulenia, nawet miejscowego.-wyjaśnia

Możliwe jest także przeprowadzanie operacji oszczędzających tam, gdzie do tej pory nie było to możliwe. Dzięki temu, że operacje odbywają się bez znieczulenia, nie wymagają przecinania powłok oraz umożliwiają oszczędzanie operowanych organów, nie są praktycznie wcale obciążające dla pacjentów, pozwalają też na błyskawiczną rekonwalescencję i szybkie opuszczenie szpitala.

Obecnie w Polsce technologia ta nie jest zarejestrowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Konferencja, która odbyła się we Wrocławiu, a w szczególności zabiegi, które zaprezentowały możliwości urządzenia to pierwszy krok do umożliwienia polskim pacjentom korzystania z zabiegów z wykorzystaniem Echolasera w Polsce.