Sejm jednogłośnie przyjął projekt, który obniży podatek CIT z 19 do 15 proc. Oznacza to oszczędności dla ponad 400 tys. firm w Polsce, które w skali roku zaoszczędzą w ten sposób blisko 300 mln zł.

Po ciągłych podwyżkach (podwyżki składki rentowej, VAT, akcyzy, likwidacja ulgi budowlanej i internetowej, stworzenie podatku miedziowego, bankowego i handlowego) Sejm przyjął projekt ustawy, która obniży podatek CIT, jednak nie dla każdego, duże koncerny zagraniczne i korporacje nadal będą musiały płacić 19 proc. podatku od osiągniętego dochodu w naszym kraju. Ulga będzie dotyczyć tzw. ,,małych podatników", u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro.

Szacuje się, że w Polsce takich firm jest ok. 393 tys. (ok. 90 proc.) pozostałe 10 proc. firm osiąga dochody wyższe niż 1,2 mln euro (w skład których wchodzą przede wszystkim duże zagraniczne koncerny i korporacje), one nadal będą musiały płacić 19 proc. stawkę CIT-u.