Można bezpłatnie wyuczyć się zawodu cukiernika, fryzjera czy barmana. Oferta skierowana jest do bezrobotnej młodzieży. Warto się pospieszyć, bo rekrutacja dobiega końca.

Ochotnicze Hufce Pracy uruchomiły ogólnopolski program bezpłatnych szkoleń zawodowych dla młodych bezrobotnych. To ostatnie dni na zgłoszenie się do lokalnej jednostki OHP.

Mimo, że bezrobocie w Polsce jest obecnie rekordowo niskie, to cały czas problemem jest sytuacja ludzi młodych na rynku pracy. Z danych Eurostatu wynika, że bezrobocie wśród osób do 25 roku życia wynosi ponad 18 %. To alarmujący odsetek, w porównaniu ze średnią bezrobocia w Polsce wynoszącą 6,8 % (wg GUS) – mówi Joanna Bogucka, konsultant Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Ochotnicze Hufce Pracy przeszkolą w całej Polsce prawie 3 tys. młodych ludzi, aby zwiększyć ich szanse na znalezienie pracy i usamodzielnienie się. W ramach programu „Od szkolenia do zatrudnienia” młodzi bezrobotni będą mogli w czasie kursów i staży zawodowych zdobyć zawód m.in. cukiernika, fryzjera czy barmana.

Uczestnicy skorzystają także z kursów językowych, obsługi komputera i prawa jazdy. Wszystko po to, by umiejętności realnie odpowiadały na aktualne potrzeby pracodawców. W trakcie szkoleń i staży uczestnicy dostaną stypendium.

Dodatkową zachętą do podjęcia kursów jest dofinansowanie kosztów dojazdu, a także refundacja kosztów opieki nad dzieckiem.

Program jest skierowany do osób w wieku 18-24 lat, które spełniają 3 warunki: nie uczą się, nie pracują i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy projektu, od rejestracji przez cały czas trwania kursu, będą pod opieką doradców zawodowych i psychologów. Tak kompleksowe wsparcie służy dopasowaniu szkoleń do predyspozycji uczestników, a także specyfiki rynku pracy w poszczególnych rejonach kraju.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia” potrwa do końca sierpnia 2018 roku. Jest realizowany w 250 jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy na terenie wszystkich województw. Lista jednostek, które przyjmują zgłoszenia, jest dostępna na stronie organizatora oraz na stronie OHP we Wrocławiu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela: Maciej Kraskiewicz, tel. 85 748 16 24; e-mail: maciej.kraskiewicz@ecam.ohp.pl