Praca w tzw. “budżetówce” dla wielu wydaje się atrakcyjną formą działalności zarobkowej, głównie ze względu na stabilność zatrudnienia, przywileje i różne dodatki płacowe. Są też jednak pracownicy, którzy odchodzą do sektora prywatnego i nie wyobrażają sobie powrotu w szeregi pracowników państwowych. Z czym wiąże się praca w “budżetówce”?