8 stycznia, odszedł od nas nagle i nieoczekiwanie wspaniały człowiek, społecznik, działacz na rzecz praw człowieka. Niestrudzony wojownik o przywrócenie demokratycznych rządów prawa w Polsce - Adam Świtlik. Miał 47 lat.