8 stycznia, odszedł od nas nagle i nieoczekiwanie wspaniały człowiek, społecznik, działacz na rzecz praw człowieka. Niestrudzony wojownik o przywrócenie demokratycznych rządów prawa w Polsce - Adam Świtlik. Miał 47 lat.

Adam Świtlik to jedna z tych postaci, których nigdy nie brakuje na ulicy, gdy dzieją się rzeczy niepokojące i groźne, kiedy ojczyzna wzywa. Ojczyzną Adama była ziemia namysłowska i Namysłów, jedno z piękniejszych miast na mapie Polski, w województwie opolskim. To tutaj ściągał na debaty społeczne i polityczne najznamienitsze postaci z kraju. 

Były współpracownik Lecha Wałęsy, Józefa Piniora. Działał w stowarzyszeniu Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, zasiadając w przeszłości w jego zarządzie. Były zastępca lidera opolskich struktur Komitetu Obrony Demokracji. Były koordynator Wiosny Roberta Biedronia w powiecie namysłowskim. 

W 2019 roku, w wyborach parlamentarnych kandydował do sejmu z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jako kandydat bezpartyjny. 

Józef Pinior, legendarny, wrocławski działacz Solidarności, napisał: 

***

Pożegnanie Adama Świtlika.

Przepełnia nas dzisiaj ból oraz smutek z którymi nie potrafimy się pogodzić. Żegnamy Adama Świtlika, polityka demokratycznego przełomu, społecznika, działacza obywatelskiego, prawego człowieka, syna Ziemi Namysłowskiej.
Adam Świtlik stał zawsze na straży wartości demokratycznych, wolnościowych oraz europejskich. W swojej biografii politycznej był związany z Solidarnością, z Prezydentem Lechem Wałęsą, z posłem Konstantym Miodowiczem, z polityką europejską oraz z obroną praw człowieka, praworządności i rządów prawa.
Adam był moim przyjacielem i bliskim współpracownikiem w Parlamencie Europejskim w latach 2004 -2009 oraz w Senacie RP w latach 2011 – 2015. W ostatnich latach działał niestrudzenie na rzecz demokracji i rządów prawa. Odważny, nieustraszony, pełen poświęcenia, przekładający idee wyższe nad wartości materialne i osobiste profity.
Adam był także społecznikiem, wrażliwym na krzywdę, pomagającym ludziom w potrzebie, działającym na sprawiedliwości, potrzeb młodzieży oraz ludzi dotkniętych biedą i poniżeniem. Był dla nas wzorem aktywności obywatelskiej, niewzruszonej nadziei oraz wiary w demokratyczny i europejski rozwój Polski. Swoimi działaniami na różnych polach - politycznych, społecznych, gospodarczych – przyczyniał się do rozwoju Ziemi Namysłowskiej, Wrocławia, Opolszczyzny i Dolnego Śląska.
Jestem wstrząśnięty i nie jestem w stanie pogodzić się ze śmiercią Adama.
Adamie pozostaniesz dla nas wzorem, Twoja pasja, Twoje poświęcenie dla idei patriotycznych, demokratycznych i europejskich będzie dla nas jak latarnia morska w naszej walce o demokratyczną i europejską Polskę rządów prawa i wolności obywatelskich.
Cześć Jego pamięci!
Józef Pinior

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 13 stycznia 2022 roku o godzinie 1400