Nowa infrastruktura potrzebna do obsługi nowych połączeń komunikacji miejskiej na osiedlu Lipa Piotrowska miała zostać oddana do użytku jeszcze w tym tygodniu. Niestety, ze względu na przeciągające się prace i niedociągnięcia, kolejny raz przełożony został termin jej uruchomienia.

Jak czytamy w komunikacie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta "zaplanowane na 9 grudnia uruchomienie komunikacji autobusowej na osiedlu Lipa Piotrowska nie dojdzie do skutku. Powodem jest niedoprowadzenie prac przy peronach przystankowych i chodnikach do etapu pozwalającego na bezpieczne przyjęcie pasażerów."

ZDiUM informuje ponadto, iż "mimo deklaracji i przedstawionego harmonogramu robót" część peronów, chodników oraz progów w ul. Kminkowej nie zostało ukończonych lub wadliwie wykonanych. 

Niestety, na razie nie możliwe jest określenie terminu uruchomienia pętli autobusowej przy ul. Kminkowej. Do tego potrzebna jest ocena faktycznie wykonanych robót, która nastąpi do końca tego tygodnia. Jak podaje ZDiUM "brakujące fragmenty chodnika oraz trzech peronów można wykonać w ciągu dwóch tygodni, pod warunkiem zaangażowania odpowiednich sił i środków." 

Należy zaznaczyć, iż 27 listopada dokonano pierwszej oceny wykonanych i brakujących robót. Wtedy też podjęto decyzję o planowanym oddaniu do ruchu pętli wraz z przystankami w dniu 9 grudnia. Wg ZDiUM był to czas wystarczający do skorygowania zastanych wad i dokończenie robót. Ze względu jednak na powolne tempo prowadzonych prac przez wykonawce, termin ten nie zostanie dotrzymany.

Przedstawiciele ZDiUM podkreślają, iż "na wolne tempo robót wykonawcy nie mają wpływu prace realizowane na osiedlu przez podmioty zewnętrzne - SM Osada oraz pozostałych deweloperów. Ponieważ aneksowany termin ukończenia robót przez firmę Export-Pribex upłynął 27 października, zgodnie z umową wykonawcy naliczane są kary finansowe za zwłokę."