Policja musi być przygotowana na bardzo dużo zmian w swojej pracy. Nowy regulamin Komendanta Głównego Policji, zmienił się wraz z objęciem tego stanowiska przez nową osobę. Najwięcej mian dotyczy pracy policji drogowej.

Patrol ruchu drogowego sprawdza kierowców podczas kontroli, lub wypisuje pouczenia lub mandaty, jeśli doszło do wykroczenia. Chociaż głównym założeniem pracy policji jest zwiększenie bezpieczeństwa, w tym przypadku na drogach. To jednak wielu funkcjonariuszy ma za zadanie wypisać jak największą liczbę mandatów, aby podwyższyć wpływy finansowe do budżetu.
Obecne zmiany w strukturach policji, odbijają się także na pracy, a dokładniej założeniach wypełnianych obowiązków, przez policjantów. Zamiast nabijać kolejne mandaty, rzeczywiście funkcjonariusze mają zacząć dbać o nasze bezpieczeństwo na drogach. Ich głównym celem będzie partnerowanie kierowcom, a nie wypisywanie mandatów, co do tej pory rzeczywiście w praktycznie każdym przypadku było nieuniknioną procedurą.
Nowy regulamin Komendy Głównej Policji objął poważne zmiany wydziału ruchu drogowego. To właśnie w tej strukturze powołano Biuro Ruchu Drogowego.
Zadaniem nowej instytucji ma być określanie zadań i weryfikowanie ich realizacji wewnątrz wydziału ruchu drogowego. Wszelkie działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Do priorytetowych zadań tej jednostki będzie się zaliczać analizowanie sytuacji na polskich drogach, weryfikowanie najczęstszych przyczyn wypadków drogowych, jak i również ich eliminowanie.

Inicjatywa wydaje się być bardzo idealistyczna. Jednak na razie nie wiadomo, jak ostatecznie wpłynie na bezpieczeństwo na drogach, a także samego traktowania kierowców przez policjantów z wydziału ruchu drogowego.
Czy zapowiada się mniej restrykcyjne prawo? O tym zapewne przekonamy się niebawem.