Aborcja w Polsce była, jest i będzie. Legalnie bądź nie, w bezpiecznych warunkach lub nie, osoby w niechcianych ciążach będą je przerywać. Kiedyś przy wsparciu kobiet znających zioła i oskarżanych o czary, dziś najczęściej za pomocą sprawdzonych tabletek: mifepristonu i misoprostolu, które można zamówić na własny użytek np. na stronie womenhelp.org. Dzięki kobiecej samopomocy byłyśmy, jesteśmy i będziemy wolne w decydowaniu o sobie, wolne od lęku i wstydu. W 66P zapraszamy do miejsca świątynnego, dedykowanego upełnomocnieniu osób mogących zajść w ciążę oraz uwidocznieniu i uhonorowaniu sieci wsparcia aborcyjnego. Do miejsca łagodnego półmroku, żywego prawdą czasu i przemijalności wszystkiego, co czuje, wszystkiego, co czułe.