Odra Centrum to nowa przestrzeń rekreacyjna i edukacyjna na mapie Wrocławia. Wewnątrz znajdziemy przyjemną strefę relaksu z leżakami z żagli, hamakami z lin i Odrateką . Posiadający 800 metrów kwadratowych obiekt zacumuje w centrum Wrocławia przy moście Grunwaldzkim wiosną 2019 roku. Obecnie obiekt znajduje się na Osobowicach przy zimowisku barek i nie posiada jeszcze okien.

Odra Centrum zwane też Muzeum Odry to nowy pływający dom dostępny dla wszystkich.

Wnętrze zostanie podzielone na dwie strefy. W pierwszej z nich realizowane będą zajęcia dla uczniów oraz indywidualnych osób związane z historią Wrocławskiego Węzła Wodnego, fauny i flory, ochrony środowiska oraz geografii.

W drugiej części znajdzie się Odrateka i iODRA. - Odrateka będzie działała na zasadach podobnych do tradycyjnej biblioteki. Zbiory skupiać się będą jednak na materiałach związanych z Odrą. Natomiast w centrum informacji o Odrze wszyscy będą mogli skorzystać z informacji dotyczących szlaku wodnego czy też pogody.

Wewnątrz obiektu znajdziemy też strefy relaksu zlokalizowane na dachu obiektu ze znajdującymi się tam leżaki z żagli i hamakami z lin. W planach jest również punkt gastronomiczny.

Odra Centrum zostanie wyposażona w najnowszej generacji rozwiązania technologiczne umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, głównie z wody. Fasada domu na wodzie będzie pokryta zielonymi panelami z roślinami. Obiekt będzie ekologiczny i niskoemisyjny. Koszt całości projektu to ponad 3 mln złotych.