Partia Zieloni we Wrocławia wystoswała list do do Wiceprezydent Wrocławia Renaty Granowskiej, odpowiedzialnej za Departament Edukacji, z postulatami w sprawie zmian w organizacji zajęć z religii we wrocławskich szkołach. Zieloni przedstawiają w nim cztery postulaty dotyczące organizacji zajęć z religi oraz w zapewnienia osobom niewierzącym swobody niewierzenia.