W lipcu bieżącego roku obchodzić będziemy 20. rocznicę powodzi tysiąclecia z 1997 roku. Chociaż minęło prawie 20 lat od tych tragicznych wydarzeń, pamięć o nich wciąż żyje w Dolnoślązakach.

20. rocznica, która przypadnie w lipcu, może stać się przyczynkiem do refleksji nad zmianami jakie zaszły w nas – Dolnoślązakach i naszym otoczeniu przez tych ostatnich dwadzieścia lat. Jak potwierdzają badania, pamięć o klęsce żywiołowej z lipca 1997 roku wciąż jest żywa w społeczeństwie i wciąż wzbudza emocje. Aby potwierdzić doniesienia socjologów, Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, postanowiła sprawdzić na ile rzeczywiście pamiętamy wydarzenia sprzed 20 lat.
 
W związku z tym, w wielu miastach Dolnego Śląska odbędzie się „zbiórka” wspomnień, zdjęć, materiałów filmowych i innych dokumentów opisujących powódź tysiąclecia.
 
Wspomnienia można przesyłać również za pomocą FORMULARZA INTERNETOWEGO, bądź na adres mailowy: info@pamietampowodz.pl.
 
We Wrocławiu do akcji włączyła się Miejska Biblioteka Publiczna, w której filiach można zostawiać swoje spisane wspomnienia w specjalnych kartonowych pojemnikach.
 
Zbiórka potrwa do lipca br.
 
Głównym celem projektu jest wydanie zbiorowej publikacji, gromadzącej wspomnienia oraz zdjęcia związane z powodzią na Dolnym Śląsku z 1997 r. pomysłodawcy akcji pragną również stworzyć zbiorowy film dokumentalny zrealizowany na podstawie zgromadzonych, opracowanych i zmontowanych amatorskich bądź półprofesjonalnych zapisów filmowych związanych z powodzią na Dolnym Śląsku z 1997 r. W czasie trwania projektu przeprowadzone zostaną wywiady z powodzianami, zrealizowane zostaną badania socjologiczne, a także powstaną teksty, które pomogą zrozumieć, jakie jest miejsce powodzi w zbiorowej pamięci mieszkańców regionu.

Nadrzędnymi celem jest jednak zgromadzenie i digitalizacja zgromadzonego zasobu w sposób ciągły na portalu Dolnośląskość.p.