Transformacja energetyczna Polski stanowi duże wyzwanie. Paliwa kopalne mają być zastąpione przez odnawialne źródła energii, w czym ogromną rolę odgrywa fotowoltaika. Panele Pv stanowią korzystne rozwiązanie dla gospodarstw domowych, które w ten sposób mogą stać się prosumentami ekologicznej energii elektrycznej. Rząd zachęca do tego odbiorców poprzez dofinansowania z programu program Mój Prąd. Obecnie trwa jego czwarta edycja. Na czym polegają założenia programu? Jakie efekty dotychczas przyniósł?