Od początku roku akademickiego studenci będą mieli do wyboru kilka nowych specjalności.

O rozszerzeniu oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego zdecydował senat uczelni. Przybyło przede wszystkim studiów magisterskich, nowe propozycje to: chemia medyczna, inżynieria geologiczna, zarządzanie projektami społecznymi, chemia i toksykologia sądowa (ten kierunek realizowany jest wspólnie z Uniwersytetem Medycznym).

Umożliwienie kształcenia na poziomie magisterskim z zakresu chemii i toksykologii sądowej to naturalna decyzja. W ostatnich latach to jeden z najbardziej popularnych kierunków na Uniwersytecie – mówi dr Ryszard Balicki, rzecznik prasowy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zupełną nowością jest filologia ukraińska z językiem angielskim. Senat zdecydował o otwarciu od października zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich.